MojWindows

Microsoft pred časom prekvapil a aplikáciu Kalkulačka z Windows 10 sprístupnil ako open-source. Zdrojový kód bol nahratý na GitHub a každý, kto má len trošku záujem si ho môže prezerať, inšpirovať sa alebo priamo vo svojich projektoch používať jeho časti.

Okrem toho ale môže komunita navrhovať zmeny, opravy alebo nové funkcionality. Tie ale do aplikácie nebudú zavedené okamžite, najskôr musia prejsť kontrolným procesom, aby sa overilo, že za nimi nestoja zlé úmysly, prípadne so sebou nenesú nejaké chyby.

Otvorenie zdrojového kódu a zapojenie širšieho okruhu ľudí už prináša prvé pozitívne výsledky. Microsoft mal počas dvoch týždňov získať viac ako 30 návrhov na vylepšenie súčasnej podoby svojej aplikácie, a dokonca si už aj vybral, ktorému z nich sa bude venovať ako prvému.

Aplikácia Kalkulačka vo Windows 10 tak už čoskoro dostane grafický režim pre vykresľovanie grafov, čo by malo pomôcť najmä študentom. Funkcia už bola schválená na pridanie a momentálne sa na nej pracuje. Keď bude dostupná, Kalkulačka bude schopná vykresľovať lineárne, kvadratické, exponenciálne aj trigonometrické funkcie.

23.03.2019
Zdroj: ZDnet

+