MojWindows

Pokiaľ sa vám v budúcnosti stane, že po inštalácii aktualizácie pre Windows 10 narazíte na vážne problémy, z tejto situácie by vám mal pomôcť priamo operačný systém. Microsoft prostredníctvom svojej stránky s podporou totiž informoval o novom mechanizme automatického odinštalovania problémových aktualizácií.

V popise síce nezachádza príliš do podrobností, no základy sú vytýčené vcelku jasne. Pokiaľ systém vyhodnotí, že nedávno nainštalovaná aktualizácia spôsobuje problémy so spustením systému, automaticky ju odinštaluje, čo by malo situáciu vyriešiť. Samozrejme, za predpokladu, že mechanizmus bude fungovať korektne a problémy spôsobuje skutočne daná aktualizácia.

Ako bude odinštalovanie fungovať, a či ho bude možné vyvolať ručne, zatiaľ nie je celkom presne jasné. Microsoft uvádza len toľko, že proces sa má spustiť až po tom, ako „zlyhajú všetky automatické pokusy o obnovu“. Používateľ bude o vykonaní tohto zásahu následne informovaný prostredníctvom systémovej notifikácie.

Aktualizácia, ktorá je vyhodnotená ako „problematická“ bude po odinštalovaní blokovaná po boku 30 dní, a následne sa systém pokúsi o jej opätovnú inštaláciu. Mesiac by mal predstavovať dostatok času na to, aby vývojári prítomné neduhy odstránili. Ručne bude danú aktualizáciu možné nainštalovať aj pred uplynutím termínu.

Až s príchodom „April 2019 Update“

[Aktualizované] Z pôvodného dokumentu nebolo zjavné, či je táto technika už s systéme prítomná alebo ešte len dôjde k jej nasadeniu. Microsoft ale medzičasom pridal ďalšie informácie, a tak sme sa konečne mohli dozvedieť, že automatické odstraňovanie problémových aktualizácií bude nasadené až s príchodom veľkej jarnej aktualizácie „April 2019 Update“.

14.03.2019

+