MojWindows

Hoci Windows Defender vynakladá v rámci ochrany operačného systému Windows Defender veľké úsilie, občas sa môže stať, že napriek tomu dôjde k infikovaniu.

Ísť môže o sofistikovanejší škodlivý kód, ktorý jednak v ochrannej bariére nájde nejakú tú skulinku, no aby toho nebolo málo, infiltruje sa hlboko do systémových súčastí, čo skomplikuje jeho odhalenie a prípadné odstránenie pokiaľ systém beží.

Pre takéto prípady bola do ponuky Windows Defender pridaná možnosť Windows Defender Offline. Hoci sa to na prvý pohľad javí tak, že skenovanie prebehne pri blokovaní sieťovej komunikácie, v skutočnosti ide o kompletné skenovanie systému ešte pred jeho spustením.

Zariadenie sa v tomto prípade reštartuje a Windows Defender sa spustí ešte pred “načítaním” operačného systému v oddelenom rozhraní. Zvyšuje sa tým šanca, že dôjde k odhaleniu škodcov úzko prepojených na kľúčové systémové súčasti alebo skrývajúcich sa v operačnej pamäti. Windows 10 v niektorých prípadoch na túto skutočnosť priamo upozorní a cez systémové upozornenie vyzve na “offline kontrolu”.

Kontrolu systému cez Windows Defender Offline je však možné spustiť aj ručne cez nástroja “Windows Zabezpečenie”. Nájdete ju v sekcii “Ochrana pred vírusmi a hrozbami”, kde je potrebné kliknúť na ponuku “Možnosti kontroly”.

Následne stačí z dostupných možností označiť “Kontrola nástrojom Windows Defender Offline” a tento výber potvrdiť tlačidlom “Spustiť kontrolu”. Pred vykonaním samotného úkonu vás systém upozorní na skutočnosť, že dôjde k reštartovaniu.

Následne dôjde k reštartovaniu a namiesto systému sa spustí špeciálne prostredie nástroja Windows Defender, kde začne prebiehať kompletná kontrola.

Aktuálny priebeh je zobrazovaný prostredníctvom Príkazového riadku. Celý proces môže trvať aj desiatky minút, v závislosti od rôznych aspektov – konfigurácia zariadenia, počet súborov, a tak ďalej.

Náš tip
Prehľad najlepších antivírusov za rok 2018
28.02.2019

+