MojWindows

Microsoft a spoločnosť TomTom, ktorá je známa najmä vývojom máp a navigačných systémov, sa rozhodli rozšíriť svoju spoluprácu. Informoval o tom priamo Microsoft prostredníctvom oficiálneho blogu, kde popisuje, že užšia spoluprácu znamená aj vzájomné zdieľanie produktov.

Všetky služby Microsoftu, ktoré sú postavené na práci s polohou používateľov alebo zariadení budú využívať dáta a mapy firmy TomTom. Okrem iného sa to má týkať aj digitálnej asistentky Cortana, vyhľadávača Bing či služieb operačného systému Windows.

Nové mapové podklady a dáta majú byť aktuálnejšie a presnejšie, než tie, ktorými Microsoft disponoval doteraz, čo má mať pozitívny dopad aj na službu Azure Maps. Zároveň sa predpokladá, že zákazníci kvalitnejšie podklady ocenia aj pri práci so zariadeniami „internetu vecí“.

Na základe novej dohody bude TomTom plne využívať cloudovú platformu Microsoft Azure. Vďaka tomu vraj bude schopná znížiť odozvu svojich aplikácií a zákazníkom zároveň ponúkne nové možnosti.

Napriek tomu všetkému nejde o exkluzívne partnerstvo, ktoré by jednu alebo druhú zúčastnenú stranu obmedzovalo v ďalšej spolupráci s inými firmami. Microsoft aj naďalej zostáva klientom a strategickým partnerom firmy HERE.

12.02.2019
Zdroj: Microsoft

+