MojWindows

Windows 10 obsahuje v rámci systémových nastavení funkciu „Senzor úložiska“, čo je v podstate sofistikovanejšia verzia starého známeho nástroja Čistenie disku.

Pokiaľ si ju zapnete, systém v prípade nedostatku miesta na disku pristúpi k automatickému vymazaniu niektorých súborov. Prípadne je možné nastaviť, aby tento úkon vykonával opakovane v určitom časovom období – každý deň, týždeň alebo mesiac.

Štandardne sú vymazané dočasné súbory a obsah Koša, no nastaviť je možné, aby sa pristúpilo aj k vymazaniu predchádzajúcich verzií systému či dokonca obsahu zložky „Stiahnuté súbory“.

Preto si treba dávať pozor na to, aké nastavenia tu vlastne zvolíte, inak môže dôjsť k nepríjemnému prekvapeniu, keď vám náhle zmiznú všetky stiahnuté súbory, medzi ktorými sa môže nachádzať aj niečo užitočné.

Ak používate „Senzor úložiska“, no obsah zložky „Stiahnuté súbory“ pravidelne triedite a dôležité súbory si odkladáte inam, s nastaveniami sa trápiť nemusíte. V opačnom prípade si aktuálne nastavenia radšej overte, aby ste predišli potenciálnym problémom.

  • Otvorte Nastavenia Windowsu.
  • Prejdite do sekcie „Systém“ a z ponuky vyberte „Úložisko“.
  • Kliknite na možnosť „Zmeniť spôsob automatického uvoľňovania miesta“.
  • Aby sa obsah zložky „Stiahnuté súbory“ nevymazával, zvoľte možnosť „Nikdy“.

21.01.2019

+