MojWindows

Vývojárske práce na nadchádzajúcej aktualizácii „Windows 10 October 2018 Update“ sa pomaly ale isto blížia ku koncu. Microsoft s jej finálnou verziou podľa dostupných informácií počíta už okolo dátumu 21. septembra.

Hoci aktualizácia bude dokončená, s jej distribúciou na zariadenia koncových používateľov sa začne až počas októbra, pričom vhodný na tento účel sa javí byť 9. október. Dovtedy bude ešte prebiehať intenzívne testovanie a podľa potreby aj dodatočné opravovanie chýb a celkové ladenie.

Za ostatné roky sa už stalo zvykom, že Microsoft pred vydaním veľkej aktualizácie pre Windows 10 zverejní stručný zoznam aplikácií a súčastí, ktoré budú po jej inštalácii zo systému odstránené, prípadne dochádza k zastaveniu ich ďalšieho vývoja.

Ani „October 2018 Update“ nie je výnimkou a takýto zoznam je dostupný. V drvivej väčšine prípadov zo systému budú odstránené veci, s ktorými typický používateľ neprichádza do styku.

Čo z Windows 10 zmizne po inštalácii najnovšej aktualizácie

  • Funkcia Distributed Scan Management pre zabezpečené skenovanie a správu skenerov. Odstránená je z dôvodu, že neexistujú zariadenia, ktoré by ju podporovali.
  • Podpora nastavenia FontSmoothing v unattend.xml. Nakoľko došlo k zmene vo vykresľovaní písma a Windows 10 používa techniku ClearType, predošlé nastavenie pre spôsob vyhladzovania písma nie je podporované.
  • Aplikácia Hologram, ktorú nahradí Mixed Reality Viewer.
  • Nástroj limpet.exe pre ochranu Azure konektivity bude zo systému odstránený, nakoľko ho Microsoft zverejní ako open-source.
  • Aplikácia Asistent pre telefón Microsoft bude zo systému odstránená, nakoľko všetky jej funkcie pokrýva priama systémová integrácia Telefón v systémových nastaveniach.
  • Konzola pre správu Trusted Platform Module (TPM). Všetky informácie, ktoré zastrešovala sú dostupné cez Windows Defender Security Center, takže stratila svoje opodstatnenie.
  • Microsoft prestáva akékoľvek nové aktualizácie zverejňovať cez službu Windows Embedded Developer Update.

Čo už ďalej nebude vyvíjané, no v systéme zatiaľ zostáva

  • Vo frameworku CDF, ktorý poskytuje softvérové zázemie pre odomykanie počítača cez nositeľnú elektroniku nebudú ďalej vyvíjané funkcie CDF Dynamic Lock API. Microsoft ešte vo verzii systému Fall Creators Update implementoval novú metódu a navyše CDF nebola prijatá tretími stranami a tak existuje len málo zariadení, ktoré ju podporujú.
  • Samostatná služba OneSync nebude vyvíjaná, nakoľko jej synchronizačné funkcie prebral Outlook.
  • Nástroj na vystrihovanie (Snipping Tool) nahradí nová univerzálna aplikácia Snip & Sketch, ktorá obsahuje všetky jeho možnosti, ako aj niekoľko noviniek. Pôvodná aplikácia preto nebude vyvíjaná ako samostatná aplikácia a dôjde k jej zlúčeniu.

Zdroj: Microsoft

18.09.2018

+