MojWindows

Minulý mesiac bol pre najnovšiu verziu Windows 10 (April 2018 Update) z pohľadu opravných aktualizácií poriadne aktívny. Namiesto tradičného vydania jednej kumulatívnej aktualizácie plnej opráv, Microsoft vyrukoval hneď s trojitou dávkou, prostredníctvom ktorej postupne riešil zaznamenané nedostatky.

To, že máte nainštalovanú najnovšiu dostupnú aktualizáciu zistíte tak, že si cez systémové nastavenia, prípadne príkaz winver, pozriete aké číselné označenie nesie „Zostava operačného systému“. Pokiaľ tu svieti údaj 17134.191, systém si nainštaloval všetky dostupné opravy, vrátane tých posledných z 24.júla. Prehľad toho, čo vlastne Microsoft počas júla toľko opravoval si môžete pozrieť nižšie.

Náš tip
Najnovší Windows 10 sa prebojoval už na 78% počítačov s desiatkou

Aktualizácia KB4338819  z 10. júla (17134.165)

 • Zlepšuje schopnosť skupiny funkcií Universal CRT Ctype správne spracovať EOF ako platný vstup.
 • Umožňuje ladiť obsah WebView v aplikáciách UWP pomocou aplikácie Microsoft Edge DevTools Preview, ktorá je k dispozícii v Microsoft Store.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie rozšírenia na strane klienta skupinovej politiky možností zmiernenia počas spracovania GPO. Chybové hlásenie je „Windowsu sa nepodarilo použiť nastavenia MitigationOptions. Nastavenia MitigationOptions môžu mať svoj vlastný súbor denníka“ alebo „ProcessGPOList: rozšírenie MitigationOptions vrátilo hodnotu 0xea.“ Tento problém sa vyskytuje pri možnostiach zmiernenia definovaných manuálne alebo pomocou skupinovej politiky v počítači, ktorý používa Centrum zabezpečenia v programe Windows Defender alebo rutinu typu cmdlet Set-ProcessMitigation prostredia PowerShell.
 • Posudzuje ekosystém Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.
 • Aktualizácie zabezpečenia pre Internet Explorer, aplikácie pre Windows, komponenty Windows Graphics, siete dátových centier Windowsu, bezdrôtové siete Windowsu, virtualizáciu Windowsu, jadro Windowsu a Windows Server.

Aktualizácia KB4345421 zo 16. júla (17134.167)

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že niektoré zariadenia so spustenými úlohami monitorovania siete narazia po inštalácii júlovej aktualizácie na chybu Stop 0xD1 kvôli konfliktu časovania.
 • Rieši problém so serverom DHCP, ktorý môže spôsobiť, že klienti s edíciou Enterprise pri žiadosti o novú IP adresu dostanú neplatnú konfiguráciu, čo vedie ku strate pripojenia.
 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť občasné zlyhanie reštartovania služby SQL Servera s chybovou hláškou, že port TCP sa používa.
 • Rieši problém, ku ktorému dochádza keď sa správca pokúsi zastaviť službu W3SVC. Služba sa dostane do stavu, kedy nie je úplne zastavená, no zároveň sa nedá reštartovať.

Aktualizácia KB4340917 z 24. júla (17134.191)

 • Zariadenie pripojené v rámci domén Active Directory alebo Hybrid AADJ++ boli neočakávane odhlásované zo služby Microsoft Intune a serverov pre správu mobilných zariadení tretích strán.
 • Rieši dodatočné problémy s aktualizovanými informáciami pre časové zóny.
 • Zlepšuje schopnosť skupiny funkcií Universal CRT Ctype správne spracovať EOF ako platný vstup.
 • Opravené problémy so službou „Push to Install“.
 • Vyriešené boli aj problémy s takzvanými „cestovnými používateľskými profilmi“, kedy sa obsah priradenej zložky nesprávne synchronizoval pri prihlásení a odhlásení používateľa.
 • Opravené problémy súvisiace s príslušenstvom, ktoré využíva parameter Quality of Service pre Bluetooth pripojenia.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval neustály nárast pamäte používanej SQL Serverom pri šifrovaní dát pomocou symetrického kľúča s certifikátom.
 • Pri prihlasovaní v prostredí s protokolom PEAP dochádzalo pri zadaní nesprávneho heslo k duplovaniu odosielaných požiadaviek, čo mohlo spôsobiť predčasné uzakmnutie účtu.
 • Z Win32 aplikácií nebolo možné tlačiť písma typu OpenType.
 • Pri používaní režimu LogOnly funkcia DNS Response Rate Limiting spôsobovala únik pamäte.
 • Pri používaní vzdialeného pripojenia k pracovnej ploche mohlo pri maximalizovaní aplikácie dôjsť k zobrazeniu čiernej obrazovky na sekundárnom monitore.
 • Opravený problém v Input Method Editor (IME), ktorý spôsoboval chyby pri zadávaní textových reťazcov v japončine.
01.08.2018

+