MojWindows

Microsoft sa často pohráva s rôznymi nápadmi ako vylepšiť niektoré zo svojich existujúcich produktov, čo sme mohli vidieť už opakovane, naposledy pri patentoch súvisiacich so stylusom Surface Pen.

Nedávno zverejnená dvojica patentov podaných ešte v roku 2016 naznačuje, že sa zameral na pokusy s úpravou rozhrania USB-C.

Pomocou zmeny spôsobu akým sú konektory uchytené v tele zariadenia, ako aj samotným zmenšením ich rozmerov, by sa mohli stať ešte o niečo kompaktnejšími a použiteľnými v tenších zariadeniach.

Podľa patentov by bolo možné celkové rozmery konektoru badateľne znížiť, no stále by sa zachovala kompatibilita s existujúcimi káblami.

Opäť je ale dôležité povedať, že ide len o patent a jeho reálne nasadenie je otázne. Pokiaľ však v dohľadnej dobe dôjde k jeho využitiu, zjavne to bude v niektorom z pripravovaných zariadení rodiny Surface.

Zdroj: WindowsLatest

25.06.2018

+