MojWindows

Veľké technologické spoločnosti začínajú čoraz vo väčšej miere vnímať súvislosti medzi pracovným prostredím, výkonnosťou a spokojnosťou svojich zamestnancov, najmä v oblastiach, kde je vyžadovaná určitá dávka kreativity a tvorivosti.

Základná myšlienka vychádza z toho, že spokojný zamestnanec, ktorý sa v práci cíti dobre, dosahuje lepšie výsledky a pre svojho zamestnávateľa predstavuje vyšší prínos. Táto problematika rozhodne nie je cudzia ani Microsoftu, ktorý návrhu svojich pracovných priestorov a hlavných sídiel venuje nemalé finančné prostriedky a čas.

Okrem rozvrhnutia a vybavenia kancelárskych, ale aj spoločenských priestorov, veľmi dbá aj na efektívne využívanie moderných technológií, aby ľuďom čo najviac zjednodušovali pracovný, ale aj osobný život.

V priestoroch, ktoré spadajú pod Microsoft to často dýcha otvorenosťou a dôrazom na individualitu, no zároveň dynamickú tímovou prácou. Pracovisko je vnímané ako kľúčový nástroj poháňajúci ďalšie inovácie a firemný i osobnostný rast.

Microsoft Praha

Má ísť o miesto, kde sa spolupracovníci a obchodní partneri radi stretávajú, no zároveň tu môže spokojne pracovať aj „vlk samotár“. Miesto, kde sú rešpektované individuálne potreby a životný štýl každého jednotlivca.

Microsoft Praha

Firemná politika a priestory jasne odrážajú filozofiu – kľúčové je to ako ľudia pracujú a plnia si svoje povinnosti, nie to, odkiaľ pracujú. Zaujímavým prvkom tejto filozofie je odpútanie sa od pevného pracovného miesta, kedy, až na pár nevyhnutných výnimiek,  zamestnanci nemajú prikázané, odkiaľ majú každodenne pracovať.

Pri príchode do práce môžu zaujať miesto, ktoré im v danom momente najviac vyhovuje a je voľné. Zaužívaním tohto pomerne jednoduchého pravidla sa dokážu vyhnúť ubíjajúcemu stereotypu, a pokiaľ by im kancelárie už skutočne liezli hore krkom, jednoducho na pár dní zvolia „home office“, prípadne pracujú z kaviarní, parkov alebo iných lokácií, kde sa cítia najlepšie.

Umožňuje to prepojenie otvorenej firemnej kultúry v kombinácii s modernými technológiami a princípoch stavajúcich na dôvere a zodpovednosti za vlastné výsledky.

Microsoft Praha

S konceptom digitálneho pracoviska pre zvýšenú flexibilitu, technológie uľahčujúce prácu a zvyšujúce efektivitu Microsoft pracuje už viac ako dekádu. Pražská centrála, do ktorej sa spoločnosť nasťahovala v októbri 2015, patrí medzi najnovšie, no zároveň najpokrokovejšie príklady pretavenia tohto konceptu do reálneho sveta.

Microsoft Praha

Priestory sa rozkladajú na štyroch pracovných poschodiach spoločne prepojených pomocou takzvaných „hubov“, čo sú neformálne priestory pre stretávanie, spoluprácu, ale aj oddych a zábavu. Každý z nich je tematicky ladený a ich spoločné prepojenie zdôrazňuje otvorenosť a možnosti vzájomnej spolupráce viacerých tímov.

Náročné projekty totiž občas vyžadujú nezainteresovaný pohľad, aby sa dokázali pohnúť vpred tým správnym smerom. Práve nezáväzné stretnutia so spolupracovníkmi a pocit voľnosti dokážu byť rodiskom skvelých nápadov.

Microsoft Praha

Pokiaľ niektorý tím alebo jednotlivec potrebuje na svoju prácu pokojné a tiché prostredie, využiť môže dostupné zasadacie miestnosti. Časť z nich je ladená inšpiratívnym, o niečo voľnejším štýlom (horská chata, česká krčma), časť o niečo formálnejšie, vhodná aj na dôležité obchodné jednania (Executive Business Center).

Príjemné posedenie, grilovačky a oddych na čerstvom vzduchu poskytuje rozľahlá terasa.

V priestoroch pražskej centrály nechýba veľká konferenčná sála pre 150 ľudí, priestory pre organizovanie školení a workshopov, či zákaznícka zóna s názornou prezentáciou technológií ako je napríklad interaktívna stena Azure Wall, ktorá v reálnom čase zobrazuje dáta alebo simulácia obývačky s modernými technológiami. Klienti vďaka týmto názorným prezentáciám získajú lepšiu predstavu o tom, ako je možné produkty, či už hardvérového alebo softvérového druhu v praxi využívať, a čo všetko to obnáša.

Ako sa ukázalo za ostatné roky, koncept  skutočne priniesol očakávané zlepšenie a spokojnejších pracovníkov, ale aj partnerov. Microsoft uvádza, že došlo k badateľnému zvýšeniu efektivity a produktivity pracovníkov, zlepšila sa tímová spolupráca, ba dokonca aj zákaznícka skúsenosť. Vychádza pritom z viacerých interných prieskumov.

Náš tip
Takto vyzerá výstup z Xbox One X na starom CRT televízore

Foto: Microsoft

06.06.2018

+