MojWindows

Napriek všetkým snahám zo strany Microsoftu sa po aktualizácií Windows 10  na novšiu verziu môžete ocitnúť v situácii, kedy vám na pracovnej ploche a v zložkách ako Dokumenty, Stiahnuté súbory, či Obrázky akosi chýbajú súbory, ktoré ste si tam dovtedy bez najmenších problémov uchovávali.

Ide o skutočne nepríjemnú záležitosť, no nemusíte hneď prepadať zúfalstvu. Pri tak výraznom zásahu, akým je inštalácia veľkých aktualizácií systém automaticky vytvára kompletnú zálohu pre prípad, že by došlo k nečakaným problémom. Aj práve vďaka tomu môžete do desiatich dní vykonať návrat na predošlú verziu, a to bez straty aplikácií a osobných súborov.

Vaše súbory by tak mali byť niekde uschované, hoci sa korektne nepreniesli na požadované miesta a privítala vás len pracovná plocha zívajúca prázdnotou. Vo väčšine prípadov je tieto dáta možné dohľadať ručne.

Prvým krokom, ktorý je vhodné spraviť, je zapnutie zobrazovania takzvaných skrytých súborov, čo môžete urobiť cez Prieskumníka v ponuke „Zobraziť“ potvrdením možnosti „Skryté položky“.

Zložka Windows.old

Na disku, kde je nainštalovaný systém (C:), nájdeme zložku Windows.old, do ktorej systém vytvára vyššie spomínanú zálohu. V nej sa nachádzajú rôzne zložky ako napríklad Používatelia, Program Files, Recovery, či Windows.

Osobné súbory používateľa sú uchovávané, ako naznačuje aj názov, v zložke Používatelia, takže ju otvoríme a nájdeme v nej zložku s označením vášho používaného konta. Pokiaľ si nie ste istí, ktorá z nich by to mohlo byť, preklikajte všetky tu prítomné zložky.

Tradičná zložka Používatelia

Ak vaše súbory nenájdete v zložke Windows.old, je ešte možné, že pri procese ich migrácie došlo k nejakému problému a síce ich systém presunul do správnej zložky, no pod iným názvom než má aktuálne používané konto.

To znamená, že na disku C: potrebujete pozrieť štandardnú zložku Používatelia, a nie tú zanorenú v zložke Windows.old.

V prípade, že skutočne ide o tento problém, mali by sa vám zobraziť zložky s názvami používateľských účtov, v ktorých budú priamo uložené súbory konkrétneho používateľa. Opäť je vhodné preklikať obsah všetkých tu prítomných zložiek, aby ste náhodou na niečo nezabudli.

Obnovenie systému do stavu pred aktualizáciou

V prípade, že ste svoje súbory nenašli ani v zložke C:\Windows.old\Používatelia, a ani v zložke C:\ Používatelia, vyskúšať ešte môžete obnovenie systému na predošlú verziu prostredníctvom Nastavení (Win + I). To by vám mohlo pomôcť za predpokladu, že systémová záloha bola korektne vytvorená.

Systém sa totiž vtedy vráti do stavu, v akom sa nachádzal pred inštaláciou veľkej aktualizácie a obnovené by tak mali byť aj vaše osobné dáta na Pracovnej ploche a v zložkách Dokumenty, Obrázky, Stiahnuté súbory a podobne.

Náš tip
Ako z PDF súborov bezplatne odstrániť alebo vybrať určité strany
13.03.2018

+