MojWindows

Všeobecne platí, že používanie starších, hlavne dlhodobo neaktualizovaných operačných systémov a aplikácií so sebou nesie značné bezpečnostné riziko. Aj preto ich tvorcovia, Microsoft nevynímajúc, neustále pripomínajú dôležitosť pravidelnej inštalácie aktualizácií, hoci pre používateľov to môže byť tak trochu otravné.

Na to, aký veľký rozdiel je medzi starším operačným systémom Windows 7 a najnovšou verziou Windows 10 sa v nedávnej štúdii pozrela spoločnosť Webroot. Z jej záverov vyplýva, že Windows 7 je takmer dvakrát náchylnejší na malvér a veľká časť potenciálne rizikových súborov nepredstavuje pre Windows 10 vďaka zvýšenej bezpečnosti problém.

Zatiaľ čo na firemných zariadeniach pre Windows 7 predstavovalo riziko až 63% zo všetkých rozšírených malvérových súborov, v prípade Windows 10 to bolo len 15%. Malvérom boli podľa štúdie Webrootu vo firmách priemere nakazené 4 zo 100 zariadení s Windows 10, a v prípade staršieho oWindows 7 to bolo 8 zo 100 zariadení.

Zároveň mal počas roka poklesnúť aj počet nežiadúcich aplikácií. Ešte v januári sa potenciálne nežiaduce aplikácie vyskytovali na 6% počítačov s Windows 10, v závere roka to ale bolo už len 1%.

U domácich používateľov bola infekcia malvérom zaznamenaná na 7 zo 100 zariadení s Windows 10. V prípade Windows 7 to už bol viac ako 16 zo 100 zariadení.

Zaujímavé je aj porovnanie používaných verzií Windows u domácich používateľov. Windows 10 má používať až 72% z nich, pričom Windows 7 používa už len 15% domácnosti. Na treťom mieste sa podľa Webrootu nachádza Windows 8 s podielom 11%. Aká veľká používateľská vzorka bola pre tieto závery použitá nie je známe.

Zdroj: WindowsLatest

27.03.2018

+