MojWindows

V súvislosti s aplikáciou Spotify sa po problémoch so zapisovaním neobvyklého  množstva dát na disk, k čomu dochádzalo ešte koncom roka 2016, aktuálne do pozornosti dostal ďalší vážnejší nedostatok. Inštaláciou aplikácie Spotify z digitálneho obchodu Microsoft Store sa používatelia operačného systému Windows 10 pripravia o možnosť efektívne využívať takzvané body obnovenia.

Ako prostredníctvom oficiálneho fóra Microsoft Community upozorňuje množstvo používateľov tejto aplikácie, pokus o obnovenie systému do predchádzajúceho stavu pomocou nástroja Obnovovanie systému končí neúspešne, zobrazením chybovej hlášky 0x80070780. Tá má priamo súvisieť s UWP aplikáciou Spotify, ktorú systém nedokáže obnoviť do očakávaného stavu.

Problémy pritom boli nahlásené ešte v polovici novembra minulého roka, no doteraz nebolo zavedené žiadne praktické riešenie, ani oprava samotnej chyby. Pokiaľ je v systéme nainštalovaná UWP verzia aplikácie Spotify, použiteľnosť nástroja Obnovovanie systému je značne znížená. Všetky body obnovy vytvorené po jej inštalácií sú totiž absolútne nepoužiteľné.

Podľa informácií od používateľov je systém možné obnoviť len pomocou tých bodov obnovy, ktoré boli vytvorené pred jej inštaláciou. To je samozrejme nevyhovujúce, nakoľko aplikácia mohla byť v systéme používaná celé mesiace a posledná použiteľná záloha systému tak môže byť poriadne stará. Dôrazne sa preto odporúča UWP aplikáciu odinštalovať a siahnuť radšej po jej klasickej verzii.

Zdroj: MSPU

06.03.2018

+