MojWindows

Vizuálny hacking, teda nežiadané odčítanie citlivých informácií z obrazovky počítača alebo iného zariadenia, je jednoduché. Až 91 % pokusov o získanie dát z nechránenej obrazovky dopadlo podľa prieskumu technologickej spoločnosti 3M úspešne. O tom, že tento problém je naozaj globálny, svedčia aj aktivity Európskeho parlamentu a jeho nariadenie GDPR – General Data Protection Regulation.

S účinnosťou od 25. mája 2018 nariaďuje GDPR spoločnostiam pracujúcim s osobnými údajmi zaviesť také technické a organizačné opatrenia, aby splnili požiadavky určené Nariadením, a tiež zdokladovať, že s dátami v súlade s Nariadením aj pracujú. Podporu pre splnenie požiadaviek GDPR majú poskytovať napríklad aj privátne filtre 3M, ktoré je dokonca, v prepracovanejšej podobe, možné nájsť aj na vybraných zariadeniach od spoločnosti HP.

Vizuálny hacking nie je novinkou

Už v roku 2015 uskutočnil inštitút Ponemon v USA experiment, ktorý odhalil, ako ľahko sa vizuálni hackeri dostanú k citlivým dátam spoločnosti. Práve na tento experiment nadviazal v roku 2016 rozšírený prieskum spoločnosti 3M v Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, Južnej Kórei a Veľkej Británii, ktorého cieľom bolo zistiť, či je vizuálny hacking celosvetovým problémom. Výsledky sú alarmujúce.

„Vizuálny hacking je nebezpečný a rýchly. V takmer polovici pokusov v prieskume 3M dokázal skrytý vizuálny hacker získať informácie najneskôr za 15 minút a 52 % informácií bolo citlivých. Navyše, k neželanému videniu citlivých informácií treťou osobou došlo nepozorovane. V 68 % pokusov o prečítanie informácie nikto nepodnikol žiadne kroky, aby v tom hackerovi zabránil. Dôvodom môže byť sústredenosť na prácu, ale aj nevedomosť o výške rizika,“ hovorí Peter Barker, odborník 3M.

Ochranný filter nie je všeliekom, dôležitý je zodpovedný prístup k dátam

Privátne filtre sú dostupné aj vo forme tradičných fólií, ktoré je možné aplikovať na prakticky ľubovoľný monitor, tablet, či notebook, pokiaľ skutočne panuje obava, že by pomocou vizuálneho hacking by mohlo dôjsť k odcudzeniu citlivých informácií. Aj takýto „filter“ však stále poskytuje len akúsi dodatočnú vrstvu ochrany a najdôležitejšie je zodpovedné narábanie s citlivými informáciami.

V praxi to funguje tak, že pri aplikácii filtra dochádza k čiastočnému obmedzeniu zorného uhla obrazovky, takže prezeraný obsah nemá byť možné vidieť z bočných strán, ale len pri priamom pohľade. Pokiaľ teda niekto stojí priamo za vami, filter vám príliš nepomôže.

„Filtre sú flexibilné, odolné a je jednoduché ich opakovane umiestniť na obrazovku akéhokoľvek monitora, notebooku, tabletu, či mobilu. Pri bočnom pohľade na obrazovku začína jej obraz už od 30 stupňov černieť a obsah obrazovky sa tým pádom stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hackerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o 14 % zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter,“ dodáva Barker.

Zdroj: TS

11.12.2017

+