MojWindows

Používanie smartfónov sa v súčastnosti stáva čoraz rozšírenejšou súčasťou našich životov, a to nie len medzi tínedžermi, ale aj medzi dospelou časťou populácie. Očakáva sa, že do konca roka 2023 bude mať smartfón viac ako 90 % dospelých v rozvinutých krajinách, pričom smartfón bude vlastniť 85 % ľudí vo veku 55 – 75 rokov. Vyplýva to zo 17. vydania prieskumu „Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT)“, ktorý každoročne pripravuje spoločnosť Deloitte.

Snažíme sa obmedzovať používanie smartfónov

Zásadný údaj, ktorý prináša štúdia, hovorí, že v roku 2017 sa ľudia pozreli na svoj telefón v priemere 50-krát za deň. Približne 25 % dospelých na celom svete odhadlo tento počet na 50 alebo viackrát denne. Z mladistvých vo veku 18 až 24 rokov až 40 % uviedlo, že takto často využívajú svoje zariadenia.

V tejto súvislosti sa až 45 % dospelých a 58 % mladistvých vo veku 18 až 24 rokov vyjadrilo, že podľa ich názoru používajú smartfóny príliš často, a preto sa 42 % dospelých a 47 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10 % dospelých a 20 % mladých vo veku 18 až 24 rokov už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú zásadné rozdiely, a to nielen čo sa týka veku, ale aj pohlavia. Podľa údajov z roku 2017 si 49 % dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41 % mužov. Odborníci spoločnosti Deloitte predpovedajú, že v roku 2018 sa tieto údaje ešte mierne zvýšia.

Smartfóny a iné činnosti

Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní nie je nijako škodlivé ani negatívne vnímané. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania svojho múdreho telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch.

Na druhej strane však existuje také používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje ich zdravie alebo zdravie iných ľudí. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15 % mužov oproti 11 % žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60 % žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Aké inteligentné aplikácie používame najčastejšie?

Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte z aplikácií, ktoré pre svoju činnosť využívajú umelú inteligenciu najčastejšie používame aplikácie pracujúce s prediktívnym textom a navigačné aplikácie. Očakáva sa, že keď sa zlepší kvalita aplikácií vďaka lepším algoritmom, dátovým súborom a hardvéru umelej inteligencie, prejaví sa to aj na náraste používania takýchto aplikácií.

V roku 2017 využila navigačné aplikácie jedna štvrtina majiteľov smartfónov

Na základe doterajšieho vývoja sa očakáva, že vďaka osobnejším a rýchlejším návrhom a presnejším odporúčaniam navigačných aplikácií narastie ich používanie, a to pomerne rapídnym tempom. Do roku 2023 tak navigačné aplikácie bude využívať viac ako 60% majiteľov smartfónov.

Odborníci spoločnosti Deloitte tiež predpokladajú, že v roku 2018 viac ako jedna miliarda používateľov smartfónov aspoň raz vytvorí obsah rozšírenej reality (augmented reality – AR).

Zdroj: TS

14.12.2017

+