MojWindows

V rámci projektu Škola tretieho tisícročia – Vzdelávame pre budúcnosť na Slovensku pribudnú tri tabletové triedy. Slovenské zastúpenie spoločnosti Microsoft ich otvorí vo vybraných školách v Bratislave, Malackách a Kechneci. My sme sa včera boli pozrieť na otvorenie tabletovej triedy na prvej z tohto tria – Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave.

Žiaci Hotelovej akadémie sú na integráciu technológii v rámci predmetu Spoločensky zodpovedného podnikania už zvyknutí. Pred tým, ako bola otvorená tabletová trieda,  si mohli nosiť a používať vlastné smartfóny. Práve takáto forma výuky je zaujímavejšia a bližšia študentom.

DSC_0035

Vzdelávanie v kontexte tretieho tisícročia

Vzdelávanie tradičnou formou je pomaly na ústupe a s vyučovacím procesom sú čoraz bližšie prepojené technológie. V tomto smere sa o skvalitnenie výučby snaží aj spoločnosť Microsoft, ktorá nielen že dodáva potrebné technológie, ale hlavne školí a pripravuje pedagógov. Nie je to totiž len o tom „nahádzať“ do škôl tablety. Pre efektívne zlepšenie vyučovacieho procesu je potrebné vytvoriť priam celý fungujúci ekosystém. Na samom vrchole stojí pedagóg, ktorý musí byť ochotný zmeniť zažité metódy, učiť sa používať nové technológie a vymýšľať spôsoby, ako ich zapojiť do výučby, tak aby z toho ťažili práve  študenti.

Využitie tabletových tried v procese vzdelávania má študentom pomôcť získať zručnosti pre 21. storočie. Okrem samotnej práce s informačnými technológiami medzi ne ďalej patrí aj kritické myslenie, komunikačné zručnosti, kreativita, práca v tímoch, či vyhľadávanie a práca s informáciami.

Projekt má spustiť reťazovú reakciu

Cieľom projektu je priniesť ukážkovú triedu do každého regiónu, aby ju mohli využívať aj učitelia a žiaci zo širšieho okolia. Všetky tabletové triedy založené na technológiách Windows budú prístupné pre vzdelávacie aktivity aj ostatným školám. Majú byť inšpiráciou k vytvoreniu škôl tretieho tisícročia, k čomu Microsoft prispieva po celom svete pod značkou Microsoft Showcase School.

Microsoft-Slovensko-pomáha

K priekopníkom v oblasti zavádzania informačných technológií do vyučovania patrí dlhodobo Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. Ešte v roku 2007 dostali tunajší prváci notebooky, ktoré používali spolu so šlabikárom a s inými bežnými pomôckami. Neskôr žiaci dostali tablety s Bluetooth klávesnicou, systémom Windows a nástrojmi Office 365. Vytvorená tabletová trieda je navyše vybavená aj interaktívnou tabuľou. Po tom, čo škola priniesla reálne výsledky v dosahovaní vyššej efektivity výučby, ale aj v prístupe žiakov k učeniu a dochádzke, Microsoft otvára tri nové tabletové triedy: v Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave, na Základnej škole Záhorácka 95 v Malackách a na Súkromnej základnej škole v priemyselnom parku v Kechneci.

Tablet pre každého študenta v triede

Každá Microsoft Showcase School alebo Škola tretieho tisícročia dostane 20 kusov tabletov 2v1 s operačným systémom Windows. V Bratislave to budú ASUS Transformer Book T100TA a v Kechneci a v Malackách Lenovo IdeaPad MIIX300. Okrem toho budú mať žiaci aj učitelia na každej škole k dispozícii interaktívnu tabuľu alebo dotykovú obrazovku a v blízkej budúcnosti dostanú aj nabíjacie stanice pre tablety. Na zariadeniach bude nasadené riešenie Office 365 vrátane e-mailov, intranetových stránok a ďalších funkcií ako napríklad OneNote, Skype for Business či moderný a interaktívny prezentačný nástroj Sway.

Študenti dnes na hodine zodpovedného podnikania pracovali už s pomocou tabletov_Hotelová akadémia Mikovíniho BA

Školy budú mať k dispozícii aj riešenia tretích strán ako napríklad softvér NetSupportSchool na manažment triedy, cez ktorý môžu učitelia spravovať naraz všetky zariadenia a sledovať, čo práve konkrétny žiak robí. V Kechneci a v Malackách budú žiaci používať aj inovatívny výučbový softvér Corinth Classroom, ktorý dokáže okrem iných vecí zobraziť aj interaktívne 3D vizualizácie ľudského tela či kolobehu vody v prírode.

Kým v Malackách budú žiaci využívať tablety na hodinách fyziky, matematiky, slovenského jazyka, chémie a angličtiny, v Kechneci sa na nich budú učiť už prváčikovia základnej školy. Základná škola v Malackách tiež uvažuje, že sa zapojí do unikátneho projektu Minecraft Education Edition, ktorý využíva mimoriadne obľúbenú hru Minecraft na vzdelávacie účely.

DSC_0057

Tabletová trieda v praxi

Učitelia pomocou nasadeného softvéru dokážu žiakom vybraný obsah odoslať priamo na ich tablety. V praxi sme to videli na hodine predmetu Spoločensky zodpovedného podnikania. Každému zo žiakov bolo odoslané slovo, ktoré mali za úlohu vysvetliť. Ďalším príkladom, ktorý sme mali možnosť vidieť, je zisťovanie vedomostí vo forme kvízu. Učiteľ kladie otázky, na ktoré žiaci pomocou tabletu odpovedajú stlačením kolónky áno alebo nie.

DSC_0051

Na to aby sa predišlo situáciám, kedy sa študenti miesto práce na tablete napríklad hrajú alebo čas trávia na sociálnych sieťach, slúži nástroj Classroom management. Pomocou neho je možné nielen obmedziť prístup k aplikáciám a stránkam, ale taktiež zdieľať obrazovku, uzamknúť všetky zariadenia, spustiť aplikáciu alebo otvoriť webovú stránku pre každé zariadenie a podobne. Vďaka softvérovému riešeniu pedagóg vidí, čo na danom tablete robí konkrétny žiak, dokonca priamo vidí jeho aktivitu pri plnení úlohy. Ľahko tak vie posúdiť, či študent pracuje, alebo nie. Zároveň tak získava prehľad o tom, či sa študent zlepšuje a ktoré oblasti mu robia problémy.

Domáce úlohy už fungujú online

Zadávanie a odovzdávanie domácich úloh funguje online. Priamo v systéme je určený aj konečný termín pre odovzdanie úlohy. Po jeho uplynutí tak nie je úlohu možné splniť a žiak tak podľa formy výuky prichádza o body alebo získava zlú známku. V praxi je zaujímavé aj využitie aplikácie Skype. S využitím interaktívnej tabule tak celá trieda môže komunikovať so zaujímavými ľuďmi, na diaľku sa rozprávať s odborníkmi na tému týkajúcu sa učiva alebo organizovať školenia bez toho, aby vznikali náklady na cestovanie.

DSC_0063

19.04.2016

+