MojWindows

Windows 10 v súčasnej podobe je rozdelený do rôznych variant, nejde teda o totožný systém pre všetky typy zariadení. Windows 10 a Windows 10 Mobile sú dve rozdielne varianty Windows 10, ktoré síce obsahujú niekoľko skutočne univerzálnych prvkov, no samotné systémy sú rozdielne. Microsoft sa pritom s myšlienkou skutočne univerzálneho systému pre všetky zariadenia pohráva už poriadne dlhú dobu. A hoci sa mu to doteraz nepodarilo naplniť, zmeniť by to mal systém, ktorý je interne označovaný ako Windows Core OS, donedávna známy aj pod kódovým označením „Andromeda OS“.

Windows Core OS v skratke predstavuje univerzálny Windows, ktorý funguje na ľubovoľnom type zariadenia, ľubovoľnej architektúre, ale hlavne podporuje modulárne rozšírenia, ktoré rozširujú holý základ a do zariadenia zavádzajú funkcie a nástroje, ktoré tu majú opodstatnenie a používateľ ich reálne využije. Myšlienkou je vlastne zjednotenie systému, odstránením všetkých rozdielnych variantov, a poskytnutie univerzálnej základne na ktorej sa ďalej buduje podľa špecifických potrieb zariadenia.

Vyrieši sa tým problém, že Windows 10 je vo svojej súčasnej podobe príliš ťažkopádny na to, aby dokázal bežať na akomkoľvek zariadení, čo je pri súčasnom vývoji trhu, kde sa zariadenia všetkých typov, veľkostí a výkonu objavujú prakticky denne, veľmi negatívny efekt. Práve toto chce Microsoft zmeniť cez Windows Core OS. Výrobcovia si budú môcť vyskladať Windows 10 s akýmikoľvek súčasťami, ktoré si zvolia.

Tým, že zariadenie bude v rámci systému disponovať skutočne len vecami, ktoré využije, zníži sa celková záťaž na hardvér a zvýši sa rýchlosť, s akou bude možné jednotlivé prvky vylepšovať. Napríklad Windows 10 Mobile na smartfónoch by bol nahradený univerzálnym Windowsom 10, rozšíreným o prvky, ktoré majú pre smartfón opodstatnenie. Microsoft by v podstate výrobcom poskytoval jeden produkt, ktorý by si pomocou modulov vyskladali do požadovanej podoby.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že jedinečná modulárnosť Windows Core OS nebude niečím, čo by bolo určené pre používanie koncovým zákazníkom. Ide o internú platformu, ktorá doteraz ťažkopádnejší Windows 10 premení na flexibilný operačný systém, tak aby Microsoft v spolupráci s hardvérovými partnermi dokázal vytvoriť verzie systému, aké doposiaľ nebolo možné. Opäť taktiež platí, že nakoľko všetky práce prebiehajú interne, pod rúškom tajomstva, Microsoft sa kedykoľvek môže rozhodnúť projekt pozastaviť, či zrušiť.

Prvá verzia Windows Core OS má byť orientovaná na podporu mobilných zariadení, kam spadajú smartfóny, tablety a nositeľná elektronika, pričom zahrnutie počítačov a konzoly Xbox majú na rad prísť o čosi neskôr. Interné informácie hovoria, že prvotná verzia má byť pripravená počas roka 2018.

Kútik s aplikáciami

Modulárny systém predstavuje skvelé zázemie, z ktorého môžu výrobcovia zariadení vo veľkom ťažiť a flexibilne reagovať na požiadavky trhu. Operačný systém známy pre používateľa, totiž dokážu do detailov prispôsobiť potrebám práve svojho zariadenia, a to bez rozdielu, či ide o smartfón, tablet, či dokonca niečo z kategórie nositeľnej elektroniky. Podľa dostupných správ pritom v Redmondskom kampuse prechádza interným testovaním už niekoľko mobilných zariadení, kde je plánované nasadenie Windows Core OS.

Windows Core OS v kombinácii s prispôsobiteľným rozhraním CShellom majú byť v očiach Microsoftu základom budúcnosti skutočne univerzálneho operačného systému Windows 10. Windows dneška tak rozhodne má čo robiť, no práca na Windows Core OS a rozhraní CShell predstavuje poriadny skok smerom k naplneniu myšlienky „jedného systému Windows pre všetky zariadenia“. Myšlienky, ku ktorej sa Microsoft po krôčikoch blíži už roky.

Náš tip
Aká budúcnosť čaká Windows 10 Mobile a súčasné smartfóny?

Zdroj: WindowsCentral

29.09.2017

+