MojWindows

Spoločnosť Microsoft sa v prieskume zamerala najmä na to, ako fungujú malé a stredné podniky na Slovensku, s akými problémami sa stretávajú, čo by potrebovali zlepšiť a zmeniť a ako ich ovplyvňujú nové technológie. Prieskum, do ktorého sa zapojilo 13000 respondentov naprieč 19 krajinami, odhalil, že až 66 % Slovákov vidí budúcnosť svojej firmy pozitívne, pričom v Českej republike je to len 41 % opýtaných.

V porovnaní s inými krajinami sme však skončili až na 8. mieste a najväčšími optimistami v Európe sú Holanďania (79 %). %).  Takmer dve pätiny (38 %) slovenských malých a stredne veľkých firiem hovorí, že rast a úspech pre nich znamená každoročné vyššie zisky, iba tretina vníma úspech v rovine osobného naplnenia, teda ako osobný rast a získavanie nových zručností.

Snímka5

Vo svete, kde sa zákazníci po inováciách dopytujú sami a nútia firmy viac držať krok s dobou a prinášať nové služby a riešenia, je otázka využitia technológií aj v malých a stredne veľkých podnikoch zásadná. To, že do IT investuje firma príliš málo si myslí 43 % respondentov zo Slovenska, naopak len 6 % si myslí, že firma investuje priveľa.

Z prieskumu vyplynulo, že na Slovensku pracuje viac ako dve tretiny zamestnancov so starým zariadením (36 % s 3-5 ročným a rovnaké percento s ešte starším). Iba pätina 21 % používa nové zariadenie (menej ako 2 roky). V porovnaní s Európou, kde majú novšie zariadenia k dispozícii 3 z 10 respondentov a naopak zariadenia staršie ako 5 rokov iba necelá pätina, sme pozadu.

Snímka7

Digitálna transformácia očami slovenských firiem

Čo vlastne pre firmy znamená digitálna transformácia? Z odpovedí vyplynulo, že pre takmer polovicu slovenských firiem je to stále ešte najmä zmena papierovej komunikácie na digitálnu (46 % slovenských firiem oproti 39 % európskym). V európskom meradle už dominuje snaha o automatizáciu procesov ako digitalizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi, používanie účtovných aplikácií či aplikácií na skladové zásoby a analýzu obchodných dát (50 % európskych firiem oproti 47 % slovenským). Pre štvrtinu firiem je digitalizácia spojená s možnosťou zamestnancov pracovať odkiaľkoľvek (24 %).

Dobrou správou je, že medzi slovenskými malými a strednými podnikmi panuje jednoznačná zhoda v tom, že im moderné technológie pomáhajú a šetria čas (81 % oproti 78 % Európa)  a poskytujú flexibilitu (80 % oproti 72 % Európa).

Snímka15

Čoho sa firmy obávajú v súvislosti s technológiami?

Pocit, že nedokážu zabezpečiť hladké fungovanie všetkých svojich technológií majú 3 z 10 slovenských firiem. Takmer polovica sa bojí bezpečnostných rizík – straty dát (28 %) či hackerského útoku (18 %). Necelá štvrtina firiem sa obáva nutnosti investovať do technológií stále viac a pätina podnikov zmieňuje technologický náskok konkurencie a prílišnú závislosť na technológiách.

 „Na všetky tieto obavy možno nájsť odpoveď v cloude. Cloud otvára aj malým firmám prístup k špičkovým službám na úrovni najväčších organizácií. Zaručuje im, že budú mať vždy najaktuálnejšie verzie a všetky inovácie a vychytávky dostanú ihneď. O prevádzku sa navyše stará dodávateľ, čo im šetrí čas a nervy. Všetko bez veľkých počiatočných investícií a za zlomok nákladov, ktoré si vyžaduje vlastná infraštruktúra,“ hovorí Ondrej Novodvorský, riaditeľ pre malé a stredne veľké firmy v Microsoft Slovensko a Česká republika.

Snímka24

Žiadnu cloudovú službu dosiaľ nevyužíva iba 19 % firiem na Slovensku. Slovenské podniky v tomto ohľade nijako nezaostávajú – v európskom priemere uviedla štvrtina (26 %) respondentov, že s cloudom zatiaľ nemajú skúsenosť. Najčastejšie využívané cloudové služby v slovenských malých a stredne veľkých firmách sú nástroje od Microsoftu (Office 365, Azure či Onedrive) – používa ich viac ako polovica firiem (53 %).

19.06.2017

+