MojWindows

Pred rokom na Slovensku vznikla iniciatíva Konšpirátori.sk, ktorá si dala za cieľ ochrániť zadávateľov reklamy pred spájaním so sporným obsahom. Za svoje ročné pôsobenie inzerenti ošetrili 17000 online kampaní. Ich reklamy sa teraz nezobrazujú na viac ako stovke webov, ktoré boli komisiou vyhodnotené ako sporné. Cieľom iniciatívy je to, aby zadávatelia reklamy nefinancovali weby so sporným obsahom, čo by v konečnom dôsledku mohlo uškodiť ich obchodnému menu.

Projekt Konšpirátori.sk tvorcovia označujú ako prvý účinný nástroj na ochranu značiek pred spájaním s klamlivými alebo propagandistickými informáciami. Spustenie projektu so sebou ale prinieslo aj vlnu nevôle zo strany viacerých webov. Objavujú sa aj tvrdenia, že iniciatíva zasahuje do webovej neutrality, iniciatíva ale reálne stránky žiadnym spôsobom neblokuje, slúži len ako upozornenie.

„Do dnešného dňa inzerenti ošetrili naším automatickým skriptom 17 000 rôznych kampaní a 1 900 účtov. Okrem toho sme zaznamenali 2 000 manuálnych stiahnutí zoznamu, ktorý mohli firmy nasadiť do desiatok ďalších kampaní. Zoznam priebežne hodnotí a aktualizuje nezávislá odborná komisia na základe vlastného podnetu alebo na základe hlásení návštevníkov. V súčasnosti náš zoznam tvorí viac ako stovka webov so sporným obsahom,“  hovorí riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess a autor projektu Ján Urbančík.

Ako postupuje odborná komisia

Hodnotiaca komisia je nezávislá skupina odborníkov, ktorá rozhoduje o zaradení webu do verejne dostupného zoznamu stránok so sporným obsahom na www.konspiratori.sk. Pri každom webe v zozname sa zároveň nachádza priemer hodnotenia komisie, ktorý vyjadruje množstvo problematického obsahu. Stupnica je rozdelená na hodnoty od 1 do 10. Pri priemere vyššom ako 4 komisia na stránke neodporúča inzerovať. Komisia pri rozhodovaní postupuje na základe verejne dostupných kritérií.

Kritéria pre zaradenie stránky na zoznam sporných v databáze Konšpirátori.sk

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.
  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a „bludy“, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. „vyrovnávanie si účtov“, hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné   správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej     strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje.

Plugin upozorní na sporný obsah

Iniciatívu Konšpirátori.sk doposiaľ podporili viac ako dve desiatky digitálnych agentúr, ale i ďalší partneri. K oficiálnym podporovateľom sa pridala aj webhostingová spoločnosť WebSupport, ktorá vytvorila špeciálny plugin „Bullshit Detector“ pre prehliadač Google Chrome. Ten používateľa upozorní, že sa nachádza na webe so sporným obsahom. Každý používateľ má zároveň možnosť pomocou tlačidla nahlasovať ďalšie sporné weby. Plugin je zadarmo na stiahnutie prostredníctvom internetového obchodu Chrome.

Zdroj: TS

04.05.2017

+