MojWindows

Počas vývojárskej konferencie Microsoft oficiálne predstavil pripravované vizuálne elementy pre operačný systém Windows 10, patriace pod dizájnersky jazyk, ktorý bol ešte donedávna známy len pod kódovým označením „Project NEON“. Okrem základných informácií sa čiastočne pustil aj do bližšieho vysvetľovania, čo to vlastne je, prečo chce niečo také do systému zaviesť, a aké sú vlastne budúce plány.

Fluent Desing System

Microsoft pritom poznamenal, že evolúcia prebieha neustále, a operačný systém Windows v súčastnej podobe bol navrhnutý pred množstvom rokov ešte s ohľadom len na 2D prostredie. Dnes je na to pritom potrebné pozerať z omnoho širšieho hľadiska, keďže na trh nastupujú úplne nové typy zariadení. Ekosystém okolo operačného systému Windows obsahuje rovnako zariadenia bez obrazovky, ako aj malé a veľké obrazovky zamerané na 2D prostredie, či dokonca aj 3D priestor, ktorý nastupuje s platformou Windows Mixed Reality.

Vývojári to síce dokážu čiastočne podchytiť vďaka platforme Universal Windows Platform, kedy sa aplikácia dokáže prispôsobiť rozličným zariadeniam, no stále je potrebné, aby došlo aj k celkovému zjednoteniu vizuálu.

Fluent Desing System 3

Ako ďalej podotýka Microsoft, novinka Fluent Design System bude do systému nastupovať postupne vo viacerých fázach, podobne ako je to v prípade nových funkcií. Momentálne nie je naplánovaný presný termín, do kedy by malo dôjsť k implementácii finálnej podoby, preto je možné, že aj tu pôjde o prakticky nekončiaci proces neustáleho vývoja a zmien.

Podľa portálu Neowin má síce Microsoft vytýčenú predstavu aspoň pre najbližšie roky, no stále nedošlo k pevnému rozhodnutiu. Nateraz budú vývojári do značnej miery experimentovať, aby si oťukali, čo bude fungovať a čo nie, pričom sa budú opierať o spätnú odozvu zo strany používateľov. Práve počas konferencie Build 2017 bolo prezentované aj viacero zmien, ktoré spadajú do prvej fázy úprav zavádzaných v rámci Fluent Design System. Tie si môžete pozrieť v priložených videách.

 

16.05.2017

+