MojWindows

S čiastočným vydaním operačného systému Windows 10 Mobile, Microsoft zvolil nový prístup s ohľadom na aktualizácie, kedy je schopný obchádzať schvaľovanie zo strany operátorov a smartfóny aktualizovať priamo. O tejto skutočnosti sa síce šuškalo už dlhšie, no informácie sa potvrdili až začiatkom decembra, kedy vyšla aktualizácia pre všetky Lumie 950 a 950XL, vrátane tých, patriacich pod AT&T. Microsoft tak skutočne našiel spôsob, vďaka ktorému môže aktualizovať všetky svoje smartfóny bez toho, aby to musel robiť cez operátorov, ako to bolo doteraz.

Spoločnosť AT&T, ktorá je jednou z najväčších nadnárodných telekomunikačných spoločností na svojom oficiálnom fóre túto skutočnosť potvrdila. Aktualizácie Microsoft smartfónom posiela priamo, pričom obchádza operátorov. Aktualizácie tak síce nie sú certifikované ani testované jednotlivými operátormi, no zato sa k užívateľom dostanú podstatne skôr. Microsoft má podľa vyjadrenia spoločnosti AT&T plánovať pravidelné mesačné aktualizácie, podobne ako to je v prípade operačného systému Windows 10 pre počítače. Rozhodnutie vypustiť medzikrok v distribúcií aktualizácií predstavuje dobrú správu pre všetkých užívateľov, nakoľko už nebude dochádzať k žiadnemu zdržiavaniu zo strany operátorov a k užívateľom by sa tak  aktualizácie mali dostať hneď ako ich Microsoft zverejní. Situácia však nie je úplne perfektná, nakoľko si operátori stále ponechávajú určitú kontrolu.

Systémové aktualizácie pre Windows 10 Mobile síce nevyžadujú autorizáciu zo stany operátorov, no v prípade aktualizácii pre firmvér smartfónov je situácia iná. Tieto aktualizácie totiž aj naďalej musia byť poriadne otestované a schválené zo strany operátorov. Užívatelia tak aj napriek tomu budú získavať nové funkcie rýchlejšie, no Microsoft stále nemá úplnú kontrolu.

Zdroj: thurrott

28.12.2015

+