MojWindows

Pri výbere číslovania pre RTM buildy svojich operačných systémov si Microsoft vždy vyberal niečo špeciálne. Napríklad pre Windows 95 niesol RTM build číslo 4.00.950, pre Windows 98 to bolo zase 4.10.1998. RTM build Windowsu XP bol očíslovaný ako 5.1.2600, čím odkazoval na magazín 2600: The Hacker Quarterly. Zatiaľ čo vývojári Windows 8 chceli v číslovaní buildu použiť 8888, nemohli tak urobiť nakoľko s Windowsom Vista bola zavedená podmienka, aby číslovanie buildu bolo deliteľné šestnástimi. Napriek tomu, že pre Windows 8 táto podmienka pokazila hru s číslami, pre Windows 10 je takmer perfektnou. Microsoft totiž vybral pre RTM build Windowsu 10 číslo 10240.

Na prvý pohľad to síce nevyzerá zaujímavo alebo relevantne, no po bližšom preskúmaní objavíme krásu tohto čísla. V období, keď sa ešte aktívne  používali diskety, totiž v počítačovom priemysle prefix kilo vyjadroval hodnotu 1024. Takže 1024 kilobajtov znamenalo 1 megabajt, a hoci sa v súčasnosti zvykne používať prepočet 1000 kilobajtov na 1 megabajt, Microsoft to neodradilo a trošku si zaspomínal. Označenie buildu 10240 teda môžeme prepočítať, ako napríklad 10240 kilobajtov na 10 megabajtov pri použití predpony kilo ako 1024. Ďalším matematickým vyjadrením je 2^10 x 10, ktoré sa po vyrátaní taktiež rovná 10240. Binárna reprezentácia 10240 je 10100000000000, kde narážame opäť na „desiatku“. Aj práve pomocou takýchto skrytých náznakov nám Microsoft dáva najavo, že build 10240 je skutočne finálnym.

 

Zdroj : microsoft , theverge

16.07.2015

+