Windows 7 a 8 môže kvôli chybe „zhodiť“ ľubovoľná webová stránka alebo reklama