MojWindows

Analytická spoločnosť Net Applications, ktorá monitoruje tisícky webových stránok, zverejnila zozbierané údaje za minulý mesiac. Tie ukazujú, že celkový podiel operačných systémov Windows mierne poklesol. Zatiaľ čo v marci si Windows na počítačoch ukrajoval 90,45%, v apríli to bolo už „len“ 89,23%. No padal aj Linux. Ten sa z pôvodných 1,78% dobojoval k aktuálnym 1,56%. Naopak nárast zaznamenal Mac OS, ktorý sa vyšvihol zo 7,77% na aprílových 9,2%.

Medzi jednotlivými verziami operačného systému Windows nedošlo k žiadnej zmene rebríčkov, no napriek tomu bol zaznamenaný vývoj zaujímavý. Podiel na trhu s operačnými systémami mierne rástol v prípade Windows 10 a prekvapivo Windows 8. Najnovší počin Microsoftu svoj podiel však zvýšil len mierne a to zo 14,15% na 14,35%. Prílev nových používateľ tak už nie je výrazný ako po minulé mesiace. Pomaly sa ale blíži koniec termínu, kedy je možné bezplatne na tento systém prejsť z verzií Windows 7 a Windows 8.1, kvôli čomu sa očakáva nárazový príchod nových používateľov v mesiacoch jún a júl.

Windows Podiel Marec 2016

Ostatné verzie systému zaznamenali značný pokles. Podiel najpopulárnejšieho Windows 7, ktorý rebríčku dlhodobo kraľuje, klesol o viac ako 3% a systém sa tak prvýkrát počas obdobia dvoch rokov ocitol pod hranicou 50%. Kým v marci bol zaznamenaný na 51,89% počítačov, v apríli už len na 48,79%. Windows XP naďalej umiestnený na tretej priečke končil apríl s podielom 9,66%. Oproti marcovým 10,9% teda klesol o 1,24%. Windows 8.1 si naďalej drží štvrtú priečku a v apríli bol používaný na 9,16% počítačov. Oproti marcu to predstavuje pokles o 0,4%.

Windows 7

Zdroj: Net Applications

 

02.05.2016

+