MojWindows

Microsoft oznámil, že v prípade operačných systémov Windows 7, 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 prejde na nový model vydávania aktualizácií. Podobať sa bude tomu, ktorý používa pre Windows 10.

Doteraz boli aktualizácie vydávané jednotlivo a používatelia si tak mohli vyberať, ktorú z nich chcú inštalovať a ktorú nie. Na druhú stranu, po čistej inštalácii systému trvala kompletná aktualizácia systému dlhú dobu. Spôsoboval to práve fakt, že jednotlivých aktualizácií boli stovky.

Na túto situáciu Microsoft reagoval tak, že v máji vydal špeciálny balík aktualizácií. V ňom boli zahrnuté všetky bezpečnostné a systémové aktualizácie distribuované od vydania Service Pack 1 až po apríl 2016. Po čistej inštalácii systému si tak používateľ nainštaloval uvedený balíček a potom mu stačilo stiahnuť si len aktualizácie vydané od mája 2016.

Prechod na kumulatívne aktualizácie

Teraz sa situácia opäť mení. Začiatkom októbra 2016 budú pre uvedené systémy na pravidelnej mesačnej báze vydávané takzvané kumulatívne aktualizácie. V jednom balíčku tak budú zahrnuté všetky systémové aj bezpečnostné aktualizácie za daný mesiac. Aktualizačné balíčky sa navyše budú postupne nabaľovať a každý ďalší tak bude obsahovať všetky aktualizácie z tých predošlých. Pri aktualizácii cez Windows Update sa ale vždy stiahne len potrebná časť balíčka, teda tie aktualizácie, ktoré ešte nie sú nainštalované.

Používateľovi tak vždy stačí stiahnuť jednu kumulatívnu aktualizáciu a získa plne aktualizovaný systém. Konečným cieľom je v priebehu roka do jednej kumulatívnej aktualizácie zahrnúť všetky aktualizácie vydané pre daný systém. Kvôli tejto zmene používatelia prídu o doterajšiu možnosť výberu inštalácie konkrétnych aktualizácií. Na výber budú mať už len možnosť aktualizáciu nainštalovať alebo nie.

Bezpečnostné aktualizácie pre spoločnosti

Microsoft ponúkne aj balíček obsahujúci čisto len bezpečnostné aktualizácie za daný mesiac. Získať ho bude možné cez služby Microsoft Update Catalog, WSUS a SCCM. Opäť však nebude na výber, ktoré aktualizácie sa majú nainštalovať. Dôjde k inštalácii všetkých bezpečnostných aktualizácií za daný mesiac. Tento aktualizačný balíček je určený spoločnostiam a má im uľahčiť prácu pri udržiavaní infraštruktúry.

Nový model rieši vznikajúce problémy

Kvôli tomu, že si používatelia mohli vybrať, ktoré aktualizácie chcú inštalovať, vznikalo príliš veľa rôznych systémových konfigurácií. S tým sa spájalo viacero problémov a dramaticky narastala náročnosť pri distribúcii aktualizácií. Prechodom na nový aktualizačný model chce Microsoft problémy odstrániť a aktualizačný proces uľahčiť sebe aj používateľom.

Zdroj: Microsoft

16.08.2016

+