MojWindows

Externí pracovníci pre Microsoft spracúvajú zvukové záznamy zo služieb a produktov Cortana, Skype a Xbox One. Dochádza k ich triedeniu a nasledovnému vyhodnocovaniu s cieľom vylepšiť kvalitu predmetných produktov.

To, že sú zvukové záznamy vytvárané a ďalej spracovávané za účelom zlepšenia služieb má Microsoft zakotvené v podmienkach používania každého z dotknutých produktov.

Problémom však je to, že tu nebolo jasne uvedené, akým spôsobom to bude reálne prebiehať, teda, že nahrávky budú spracovávané aj ľudskou silou, a nie len čisto strojovo. Povaha dotknutých produktov totiž naznačovala, že fungujú na princípe „umelej inteligencie“ a všetky dáta tak budú spracovávané „strojovo“.

Na celú problematiku vo viacerých článkoch upozornil portál Motherboard, ktorý informácie získal priamo od ľudí, ktorí ku dátam pristupovali a ďalej ich spracovávali. Microsoft v reakcii na túto skutočnosť dodatočne upravil podmienky používania „problémových“ služieb, tak, že v pôvodnej formulácii o spracovávaní dát doplnil skutočnosť o zapojení „ľudského faktora“.

Vydal aj oficiálne vyjadrenie, v ktorom uvádza, že nahrávky sú spracovávané v súlade s podmienkami, zákonmi a potrebnými pravidlami na ochranu osobných údajov. Externým pracovníkom boli sprístupnené cez zabezpečený portál, a to v anonymizovanej podobe bez konkrétnych identifikátorov zariadenia či používateľa. Každý zapojení zamestnanec navyše musel podpísať dohodu o mlčanlivosti.

Microsoft taktiež pripomenul, že používatelia majú prístup k stránke „Tabuľa ochrany osobných údajov“, kde môžu vymazať históriu svojich hlasových záznamov, ako aj ďalšie dáta.

„Sex cez telefón“

V prípade komunikačnej aplikácie Skype sú záznamy vytvárané pri používaní funkcie automatického prekladu Skype Translator. Zamestnanci majú spravidla prístup k nahrávkam v dĺžke 5 až 10 sekúnd (niekedy viac), pri ktorých majú zvoliť, či bol automatický preklad správny, prípadne majú z ponúkaných možností označiť lepší preklad alebo ho zadať ručne.

Zdroje uvádzajú, že pri záznamoch zo Skype boli v niektorých prípadoch zachytené aj informácie citlivej povahy – „sex cez telefón“, riešenie partnerských problémov či ďalšie nešpecifikované „intímne rozhovory“.

Kinect, neskôr Cortana

Pri konzole Xbox One boli nahrávky zbierané pri používaní hlasových príkazov cez Kinect, neskôr, po jej integrácii, aj cez digitálnu asistentku Cortana. Vyhodnocovalo sa, či systém príkazy správne spracuje a vykoná používateľom požadovaný úkon.

O tom, že by v záznamoch boli prítomné informácie citlivej povahy zdroje nehovorili. Uviedli, že v tomto prípade mali byť záznamy vytvárané po tom, čo používateľ zadá povel začínajúci slovami „Xbox“ alebo „Hey Cortana“.

Napriek tomu existovali záznamy, kedy jasne došlo k nechcenej aktivácii hlasového ovládania, najmä v prvotných fázach jeho sprístupnenia verejnosti. Spomínané sú napríklad prípady, kedy používatelia v hernom zápale nechtiac aktivovali hlasové ovládanie a následne ho okamžite chceli zrušiť povelom „No!“.

Väčšinou však malo ísť o záznamy s relevantnými dátami – opakujúce sa príkazy ako vyhľadávanie hry alebo rozšírenia. Jeden z bývalých zamestnancov pre portál uviedol, že s tým, ako sa zvyšovala kvalita hlasového ovládania pre Xbox One, znižoval sa počet nerelevantných nahrávok. Stále k nim dochádzalo, no v malom počte. Rovnako ako pri záznamoch zo Skype, aj pri tých z Xbox One mali zamestnanci pracovať len s „útržkami“ zo zvukových záznamov.

Xbox One už mimo okruh

Microsoft tvrdí, že takáto analýza hlasových nahrávok z konzoly Xbox One bola ukončená už pred mesiacmi, nakoľko funkcia hlasového ovládania dosiahla požadovanú kvalitu a ďalšie vyhodnocovanie dát nebolo potrebné. Momentálne ani nepočíta s tým, že by k analýze opäť pristúpila.

Uvádza však, že príležitostne dochádza k vyhodnoteniu malej časti zvukových záznamov, v prípadoch, kedy jeden používateľ niečo pošle druhému, a ten to nahlási ako nevhodné. Microsoft vtedy musí, v súlade s podmienkami, situáciu preveriť.

Hoci Xbox One má byť už mimo hru, naďalej sú vytvárané a spracovávané záznamy z používania Cortany ako takej, či už k tomu dochádza vo Windows 10 alebo na smartfónoch. Viac o tom, aké údaje, a za akým účelom Microsoft zbiera vo svojich produktoch nájdete na oficiálnom webe „Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov“.

22.08.2019

+