MojWindows

Spoločnosť Microsoft pri príležitosti svojej výročnej partnerskej konferencie Inspire 2019 oznámila novinky, ktoré majú podporiť inovácie, rast a diferenciáciu podnikania u partnerov i zákazníkov. Ide najmä o novinky a aktualizácie platforiem Microsoft Teams, Dynamics 365 a Microsoft Azure.

V stručnom prehľade nižšie nájdete tie najhlavnejšie oznámenia, ku ktorým počas konferencie došlo.

Rýchla adopcia a expanzia Team

Len dva roky po svojom spustení má aplikácia Teams 13 miliónov každodenných používateľov a 19 miliónov ju používa aspoň na týždennej báze.

Microsoft ohlásil novinky v aplikácii Teams pre pracovníkov v prvej línii vrátane nových možností podpory zdravotníckych organizácií a pracovníkov. Zmeny zahŕňajú integráciu nových partnerov, podporu pre kontaktné centrá, compliance služby a poskytovateľa cloudových riešení.

Program Business Applications ISV connect pre vývojárov nezávislých softvérových riešení

Zo strany Microsoftu došlo k spusteniu nového programu s prvkami, ktoré pomáhajú softvérovým dodávateľom urýchliť proces dodávky ich riešení na trh, zjednodušujú publikovanie ich riešenia do AppSource alebo Azure Marketplace a pomáhajú tieto riešenia propagovať smerom k zákazníkom.

Pre dodávateľov softvérových riešení, ktorí ich vyvíjajú na našej platforme, budú pripravené nové prvky vrátane API, biznis logiky, entít a workflow mechanizmov pre Dynamics 365 a PowerApps na jednoduché prepojenie podnikových aplikácií s kmeňovými firemnými dátami a informačnými systémami.

Predstavenie Azure Lighthouse

Azure Lighthouse dáva partnerom jeden ucelený nástroj na prehliadanie a správu Azure naprieč všetkými ich zákazníkmi. To umožňuje lepšiu správu Azure s vyššou mierou automatizácie a efektivity, čo vedie k väčšej viditeľnosti a bezpečnosti pre zákazníkov. Ide o prvý prípad, keď Microsoft vytvoril v tomto meradle riešenie s partnermi a pre partnerov.

Program Azure Migration

Nový program pomáha zákazníkom zrýchliť prechod na Azure. Ponúka aktívne poradenstvo a nástroje, ktoré pomáhajú znižovať riziká a riešiť bežné situácie spojené s presunom systémov do cloudu.

18.07.2019
Zdroj: TS

+