MojWindows

Už tento piatok 5. apríla prebehne 2. ročník konferencie DataDay 2019, kde sa účastníci oboznámia s pokročilými technológiami a ich reálnym využitím pre riešenie biznis problémov v oblasti spracovania dát. Možnosť vstúpiť do budúcnosti, v ktorej sa dáta priamo pred očami premieňajú na užitočné informácie, máte vďaka súťaži aj vy!

V spolupráci so školiacim strediskom GOPAS vyhlasujeme súťaž o vstupenku na túto konferenciu, ktorá sa bude konať v priestoroch spoločnosti GOPAS SR, na ulici Dr. Vladimíra Clementisa 10 v Bratislave. Ponúkne Vám množstvo aktuálnych trendov a noviniek z oblasti spracovania veľkých dát a ich využitia pre biznis. Presný program konferencie nájdete na oficiálnej stránke, prípadne v pozývacom článku u nás.

Koncept súťaže je veľmi jednoduchý, ak máte seriózny záujem o účasť na konferencii DataDay 2019 stačí, aby ste nám na mailovú adresu „redakcia@mojwindows.sk“ napísali správnu odpoveď na otázku: Kto bude prednášať na tému „Intradenní reporting“? Šťastného výhercu vyžrebujeme vo štvrtok 4. apríla o 12:00.

Podmienky súťaže

 1. Organizátor súťaže je portál MojWindows.sk v spolupráci so školiacim strediskom GOPAS.
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažnú otázku.
 3. O víťazovi bude školiace stredisko GOPAS informované a priamo v deň konferencie mu na základe poskytnutých osobných údajov umožní vstup.
 4. Súťaž začína 2. apríla a končí 4. apríla 2019 o 12. hodine.
 5. Cena pre vyžrebovaného výhercu: 1x vstupenka na konferenciu DataDay 2019.
 6. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 7.  Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 9. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 11.  Registráciou dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa (§13 od. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
 12. Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťažiach a ďalších marketingových akciách školiaceho strediska GOPAS.
02.04.2019

+