MojWindows

Keď zariadenie s operačným systémom Windows 10 používate dlhodobo, skôr či neskôr sa môžete dostať do situácie, kedy si budete chcieť upraviť správanie nejakej jeho časti, čo bude vyžadovať zásah do systémových registrov.

Napriek tomu, že väčšina takýchto úprav so sebou nenesie vážnejšie riziká, nakoľko len jemne a v rozumnej miere modifikujú správanie systému, odporúčanou praktikou je vytvorenie zálohy systémových registrov. To je možné vykonať viacerými spôsobmi, ktoré si sú veľmi podobné aj z pohľadu náročnosti, no metóda využívajúca bod obnovenia je komplexnejšia a pomôcť dokáže aj pri množstve iných problémov.

Nevytvára totiž len zálohu samotných registrov, ale aj ďalších systémových súborov. To môže prísť vhod napríklad v momente, kedy váš systém náhle nie je schopný nabehnúť, máte k dispozícii rozsiahlejšiu zálohu, ku ktorej sa môžete vrátiť.

Najjednoduchší spôsob zálohy systémových registrov, aj ich obnovenie, prebieha priamo cez nástroj „Editor databázy Registry“ (regedit). Tu je síce možné zálohovať buď konkrétny kľúč, ktorý idete meniť, alebo kompletné registre, no metóda je vhodnejšia práve pre zálohu jednotlivých kľúčov.

Záloha konkrétneho kľúča zo systémových registrov cez regedit

Cez ponuku Štart alebo funkciu „Spustenie“ (Win + R) vyhľadajte a spustite nástroj regedit. Vyhľadajte a označte kľúč, ktorý sa chystáte upravovať a chcete ho teda zálohovať. Na zložku, kde sa nachádza kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť „Exportovať“.

V ponuke vyplňte názov a uistite sa, že máte zvolenú možnosť „Vybraná vetva“.

Kompletná záloha systémových registrov cez regedit

Cez ponuku Štart alebo funkciu „Spustenie“ (Win + R) vyhľadajte a spustite nástroj regedit. V hlavnej ponuke kliknite na možnosť „Súbor“ a vyberte „Exportovať“.

Vypíšte názov, zvoľte miesto uloženia a uistite sa, že v rozsahu exportu máte vybranú možnosť „Všetko“. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ a počkajte, kým systém vykoná požadovaný úkon. Keďže sa ukladá množstvo rozličných kľúčov s ich hodnotami, môže to trvať aj niekoľko minút.

Obnovenie registrov zo zálohy cez regedit

Obnovenie registrov z vytvorenej zálohy cez nástroj regedit prebieha tak, že po jeho spustení kliknete v hlavnej ponuke na možnosť „Súbor“ a zvolíte „Importovať“. Následne cez zobrazeného prieskumníka nájdete a zvolíte súbor so zálohou. Táto metóda je vhodná pre obnovenie jednotlivých kľúčov v registroch, nie celých registrov.

Kompletná záloha systémových registrov cez bod obnovenia

Systémové registre sú zálohované spolu s ostatnými kľúčovými súčasťami systému aj cez nástroj „Obnovenie systému“. Vytvára sa tu záloha systému k stavu, v ktorom sa systém nachádza v danom čase.

V tomto prípade sa takpovediac vraciate v čase. To môže prísť vhod jednak pre spomínaný úkon obnovenia registrov, ako aj celého systému, pokiaľ náhle narazíte na problémy.

V ovládacom paneli vyberte možnosť „Systém a zabezpečenie“ a následne vyberte „Systém“. Z ponuky na ľavej strane vyberte „Ochrana systému“. Prípadne môžete cez ponuku Štart vyhľadať priamo „Vytvoriť bod obnovenia“.

Pokiaľ je v sekcii „Nastavenie ochrany“ pre vybranú jednotku zo systému ochrana zapnutá, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ a bod obnovy pomenujte napríklad „Záloha“ s dátumom jej vytvorenia. Potvrďte a počkajte, kým sa záloha vytvorí.

V prípade, že ochrana systému zapnutá nie je, kliknite najprv na tlačidlo „Konfigurovať“ a ochranu systému zapnite.

Obnovenie registrov a predošlého stavu systému cez bod obnovy

Obnovenie prebieha opäť cez nástroj „Obnovenie systému“, kde je potrebné kliknúť na tlačidlo „Obnovovanie systému…“, následne stlačiť tlačidlo „Ďalej“ a vybrať predtým manuálne vytvorený bod obnovenia. Potvrdenie kliknutím na tlačidlo „Dokončiť“ následne spustí úkony obnovy, čo sprevádza reštartovanie počítača.

V prípade, že systém po nejakej úprave registrov ani nenabehne, obnoviť ho môžete cez rozhranie pre opravu a správu systému. Tu sa prístup k nástroju „Obnovenie systému“ skrýva v sekcii „Riešiť problémy“ – „Rozšírené možnosti“ – „Obnovenie systému“. V popise tejto možnosti je uvedené, že ide o „Obnovenie systému Windows pomocou bodu obnovenia“.

Článok síce popisuje ako registre zálohovať vo Windows 10, no obdobným spôsobom to prebieha aj v predošlých verziách – Windows 7 a Windows 8.

04.02.2019

+