MojWindows

V rámci veľtrhu MWC Barcelona predstavila spoločnosť HP posilnenie svojho balíčka služieb s označením Device as a Service (DaaS), ktorým chce svojim zákazníkom a partnerom pomôcť pokryť ešte širšie spektrum potrieb a priniesť moderný prístup k správe IT.

Pridala preto nové možnosti analytiky a reportingu s nástrojom HP TechPulse, rozšírila HP DaaS pre zariadenia Apple aj do Európy a tiež rozšírila služby HP Tech Café Market a Walk Up po celom svete.

„Podoba pracovnej sily sa mení a pribúda mobilných, vzdialene pracujúcich zamestnancov. Moderný prístup k správe IT preto musí vychádzať z porozumenia firemným procesom, prinášať flexibilitu a zjednodušiť spôsob, akým spoločnosti poskytujú zamestnancom pre ich prácu tie správne zariadenia. V HP na základe postrehov našich zákazníkov a partnerov neustále pretvárame a zlepšujeme naše riešenia, aby sme mali istotu, že zodpovedajú ich skutočným potrebám,“ povedal Bill Avey, Global Head and General Manager, Personal Systems, HP Inc.

Nová analytika a reporting s HP TechPulse

Technológia HP TechPulse monitoruje a predikuje zdravie zariadení a umožní zákazníkom účinnejšiu správu prostredia s viacerými operačnými systémami. HP k tejto technológii neprestáva pridávať nové analytické a reportingové možnosti, aby svojim zákazníkom pomohlo zlepšiť správu a plánovanie IT zdrojov.

Medzi novými vylepšeniami sú:

  • Prediktívna analytika pre zariadenia Android a Mac, vďaka ktorej teraz HP pokrýva všetky prostredia kombinujúce rôzne operačné systémy, dokáže proaktívne reagovať na problémy zákazníkov s pevnými diskami a batériami. Pri zariadení Mac bude teraz možné sledovať ich teplotu a prehrievanie ešte predtým, ako sa tieto problémy dotknú samotných používateľov.
  • Report kompatibility hardvéru, ktorý s blížiacim sa ukončením podpory Windows 7 zákazníkom pomôže naplánovať prechod na Windows 10.
  • Vylepšené reporty inventára s možnosťou ručne pridávať nové zariadenia.
  • Vylepšený report pre BIOS, ktorý zákazníkom umožní zistiť potenciálne zraniteľnosti na úrovni BIOSu.
  • Podpora pre integráciu telemetrie Microsoft, ktorá poskytne zákazníkom úplnejší prehľad o ich zariadeniach a pomôže im vyťažiť čo najviac zo svojich investícií.

Dostupnosť riešenia HP Tech Café Market po celom svete

Smart výdajné a úložné automaty HP Tech Café Market pomôžu IT správcom výrazne zefektívniť on-site servis skrátením prestojov a sprístupnením zariadenia a príslušenstva zamestnancom vďaka bezpečnému a pohodlnému automatizovanému riešeniu, ktoré umožňuje ich inteligentné nahrádzanie a doplňovanie. Služby HP Tech Café Market a Walk-up sú teraz dostupné vo viac ako 60 krajinách.

Dostupnosť služieb

  • Novinky v službe HP TechPulse budú celosvetovo dostupné od marca 2019.
  • Služba HP DaaS for Apple je už teraz dostupná v USA a 20 európskych krajinách vrátane SR.
  • Služba HP Tech Café Market bude dostupná vo viac ako 60 krajinách vrátane SR od marca 2019.

Zdroj: TS

+