MojWindows

Mobilné technológie menia vzorce chovania sa v pracovnom a osobnom živote zamestnancov, pracovnú dobu, miesta, z ktorých pracujeme, aj zvyklosti, ktoré považujeme na európskom pracovisku za „bežné“. Vyplýva to z najnovších údajov výskumu uverejnených spoločnosťou Samsung.

Rovnako, ako po nástupe e-mailov nahradil tradičnú pracovnú dobu od 9 do 17 tichý trend vybavovania pracovných záležitostí aj v dobe pracovného voľna, otvárajú pokročilé mobilné technológie nové možnosti pre čas aj miesto, kde pracujeme, a vstupujeme tak do nového veku „neviditeľnej“ práce, kedy zamestnanci pracujú na diaľku mimo kancelárie a mimo pracovnú dobu.

Z výskumu, ktorý sa realizoval na 10 trhoch, vyplynulo, že sa stierajú rozdiely medzi „pracovnou“ dobou a dobou „voľna“ a pojatie pracovného dňa je omnoho flexibilnejšie. Nemecko sa môže pochváliť najväčším počtom pracovníkov začínajúcich pracovať skoro ráno, 21 % ľudí tu začína vybavovať svoje pracovné záležitosti (prostredníctvom e-mailu alebo telefónu) medzi 6. a 7. hod. ráno – čo im dáva veľký náskok oproti 36 % pracovníkov v ďalších európskych krajinách, ktorí začínajú svoj pracovný deň medzi 8. a 9. hodinou. Naopak najneskôr začínajú pracovať zamestnanci v Španielsku a Taliansku, medzi 9. a 10. hodinou rannou, zostávajú však v práci najdlhšie, 41 až 47 percent z nich končí po 18. hod.

Flexibilita, ktorú prinášajú mobilné technológie, taktiež umožňuje ľuďom pracovať mimo kancelárie a skúšať nové prostredia. Napríklad v priebehu dochádzania do práce pracujú ľudia najviac vo Švajčiarsku, priemerne 1,9 hodiny týždenne strávia kontrolou e-mailov a vybavovaním cez telefón. Veľká Británia a Francúzsko zase hlásia najviac ľudí pracujúcich z domu, v oboch krajinách ľudia takto pracujú vyše 8 hodín týždenne, čo je o viac než 2 hodiny dlhšie, než aký je európsky priemer.

Zamestnanci prispôsobujú svoj život novému mobilnému spôsobu práce, ale názory na to, do akej miery je tento spôsob účinný a efektívny, sa líši. Aj keď 58 % európskych respondentov uvádza, že flexibilná a mobilná práca umožňuje ľuďom dosiahnuť vyššiu produktivitu, takmer tri štvrtiny (73 %) zároveň uvádzajú, že sú najproduktívnejší, keď sú na pracovisku fyzicky prítomní. Najväčšími zástancami mobilnej práce sú Francúzsko, Švajčiarsko a Veľká Británia, kde 67–68 % ľudí nesúhlasí s tvrdením, že k produktivite je potrebná fyzická prítomnosť na pracovisku.

Firmám po celej Európe môže flexibilnejšia pracovná sila pracujúca na diaľku pomôcť zvyšovať mieru inovácií a efektivity a otvoriť novú éru rastu. Podniky a ich zamestnanci si osvojujú nové vzorce mobilného chovania. Je však potrebné sa zamyslieť nad dopadom, aký môže mať na používanie dát, bezpečnosť a ochranu súkromia – a zaviesť náležitú infraštruktúru, aby sme zabezpečili ich ochranu. V súvislosti s nariadením GDPR, ktoré v rámci EU vstúpilo do platnosti, potrebujú mať podniky istotu, že dokážu ochrániť osobné údaje pracovníkov a zabezpečiť ich bezpečnosť, bez ohľadu na to, kde a kedy zamestnanci používajú mobilné telefóny.

Phil Lander, vedúci skupiny ETO-Mobile B2B v spoločnosti Samsung Electronics Europe k tomu dodáva: „Mobilné technológie menia spôsob, akým pracujeme a ako sa chováme, či už v kancelárii alebo mimo nej. Hovorím tomu „Blurred World“, kedy sa všetko počnúc pracovnou dobou a končiac podobou kancelárie, neustále vyvíja, pretože mobilné telefóny stierajú hranice medzi tým, ako sa chováme v pracovnom a osobnom živote, a prelínajú sa miesta a okamihy, kedy pracujeme a kedy trávime voľný čas.“

Štúdia Blurred World sa uskutočnila v rámci prieskumu spoločnosti Samsung zameraného na novú mobilnú ekonomiku. Prieskumná štúdia skúma vzorce ľudského chovania v súvislosti s využívaním technológií na moderných pracoviskách a do prieskumu sa zapojilo viac než 5 000 respondentov z celkovo 10 európskych krajín.

Zdroj: TS

+