MojWindows

Xerox hlási dostupnosť nového univerzálneho tlačiarenského ovládača Global Print Driver V4, ktorý má poznateľne zjednodušovať správu správu tlačiarenských zariadení. Ovládač prináša jednotné a jednoduché ovládanie nielen pre tlačiarne Xerox, ale aj pre zariadenia iných výrobcov. Vylepšené užívateľské prostredie navyše umožňuje pridávať a aktualizovať tlačiarne bez nutnosti zložitého preinštalovania jednotlivých ovládačov.

„Dnešné tlačové prostredia prinášajú rôzne typy tlačiarní a značiek. To so sebou prináša aj prirodzený zmätok užívateľov, pretože musia narábať s rôznymi displejmi, ikonami, nastaveniami, funkciami a rozhraniami,“ tvrdí Ondřej Vltavský a prináša jednoduché riešenie. „Pri tlačiarňach XEROX VersaLink a AltaLink sme zjednotili nielen to, čo užívatelia vidia priamo na displeji tlačiarne. Teraz zjednocujeme aj to, čo uvidia na monitore, keď chcú tlačiť – a to na akejkoľvek tlačiarni. Stačí si stiahnuť ovládač Xerox Global Print Driver.“

 

„Spojenie viacerých pracovných činností umožňuje firmám zlepšovať ich výkonnosť. Náš nový tlačový ovládač je jednou z mnohých možností, ktorými môžeme zaistiť fungovanie pracovísk na čo najvyššej úrovni. Pre IT oddelenia firiem môže využitie ovládača znamenať  úsporu času aj zdrojov. Stále je ale zaistený neprerušený tok informácií,“ tvrdí Tracey Koziol, senior viceprezidentka Workplace Solutions Business Group spoločnosti Xerox.

Global Print Driver V4 v skratke:

  • Jednoduché užívateľské prostredie je rovnaké v rámci všetkých zariadení. Zobrazuje aktuálnu úroveň spotrebného materiálu, stavu zásobníkov, poradia tlačových úloh a ich stavu.
  • Odstraňuje nutnosť manuálnej aktualizácie. Global Print Driver sám tlačiareň rozpozná a automaticky sa zaktualizuje.
  • Predkonfiguruje vlastné nastavenie – napríklad, že pôjde o tlač farebnú, obojstrannú a skompletovanú. Umožňuje, že na všetkých podporovaných zariadeniach budú dodržané bezpečnostné pravidlá tlačového prostredia firmy. Napríklad sa jedná o zabezpečenú tlačovú úlohu pomocou PINu.
  • Je kompatibilný s tlačovou architektúrou Microsoftu (V4 Printer Driver) a k funkčnosti ďalej pridáva vylepšené užívateľské prostredie pre systém Windows 10, predovšetkým pre tlač v aplikáciách z Microsoft Store.

Bližšie informácie, odkaz na stiahnutie, ako aj zoznam podporovaných produktov nájdete na oficiálnej stránke.

Zdroj: TS

13.08.2018

+