MojWindows

Ak patríte k používateľom cloudového úložiska OneDrive, mohlo by vás zaujímať, že k dispozícii máte možnosť ako si automaticky synchronizovať obsah zložiek Pracovná plocha, Dokumenty a Obrázky medzi viacerými zariadeniami, kde používate totožné konto Microsoft. Táto možnosť sa v aplikácii OneDrive skrýva pod záložkou Automatické ukladanie, no v praxi nemusí fungovať presne podľa prvotných očakávaní.

Spomínané zložky sú totiž naoko nahradené zložkami úložiska OneDrive (C:\Používatelia\meno_konta\OneDrive\), čo znamená, že obsah, ktorý v nich po zapnutí funkcie uložíte, sa nebude ukladať len lokálne (na disk zariadenia), ale aj priamo online do služby OneDrive.

Ak rovnaké konto napríklad používate na dvoch zariadeniach, obsah Pracovnej plochy medzi nimi bude pekne synchrónny – to čo vytvoríte na jednom, sa zobrazí aj na druhom. Potiaľto by to bolo všetko v poriadku, no má to aj jeden háčik.

Pracovná plocha pred zapnutím funkcie Automatické ukladanie

Pôvodné súbory, uložené pred zapnutím funkcie, síce zostanú zachované na disku, no vy ich už nebudete vidieť na ploche, a to ani pri výbere sekcie „Pracovná plocha“ z Prieskumníka. Namiesto toho sa vám bude zobrazovať to, čo sa nachádza v úložisku, respektíve zložkách, OneDrive.

Pri prvom zapnutí je teda celkom možné, že vaša Pracovná plocha bude zrazu obsahovať len odkazy na aplikácie, bez súborov, ktoré boli v pôvodnej zložke C:\Používatelia\meno_konta\Pracovná plocha. Nedôjde teda k automatickej zálohe pôvodného obsahu, ale len priamo k zobrazeniu toho, čo sa vo OneDrive už nachádza. Synchronizovať sa budú len súbory vytvárané po jej aktivácii.

Pracovná plocha po zapnutí funkcie Automatické ukladanie

To, že súbory dovtedy prítomné na Pracovnej ploche náhle „zmiznú“, pre mnohých môže byť nepríjemným prekvapením. Reálne k ich vymazaniu síce nedôjde, no cesta k nim bude vyžadovať prechod cez viacero zložiek, prípadne ich ručné nahranie do zložky aplikácie OneDrive. Po vypnutí funkcie Automatické ukladanie sa obnovuje štandardné správanie – zobrazuje sa obsah zložky Pracovná plocha z pevného disku, nie tej, ktorá je uložená vo OneDrive.

Funkcia je rozhodne zaujímavá, no nejakú tú chvíľku si na ňu človek zvyká a rozhodne nebude pre každého.

Okrem toho, že súbory viete veľmi jednoducho synchronizovať medzi viacerými zariadeniami, zároveň dochádza k ich zálohe, keďže sú ukladané aj online. To príde vhod v prípade, že by nedajbože došlo k poškodeniu disku, prípadne k inému katastrofickému scenáru.

Pracovná plocha po zapnutí funkcie Automatické ukladanie + prechod do zložky s pôvodným obsahom

Ponuka Automatické ukladanie v aplikácii OneDrive zahŕňa aj možnosti pre automatické ukladanie vytvorených snímok obrazovky do úložiska OneDrive, prípadne rovnako automatické ukladanie fotografií a videí po pripojení vybraných zariadení (fotoaparát, mobil) k počítaču.

15.08.2018

+