MojWindows

Používateľský zážitok pri návšteve najznámejšieho portálu s videami, YouTube, má na prehliadačov Microsoft Edge a Mozilla Firefox, narozdiel od populárneho Chrome, ďaleko k ideálu. Stránka sa načítava citeľne dlhšie, v niektorých prípadoch dokonca až päťkrát pomalšie.

Na situáciu upozornil Chris Peterson, ktorý dohliada na vývoj prehliadača Firefox, a ako vo svojich príspevkoch vysvetľuje, vina je na strane spoločnosti Google, ktorá pri redizajne stránky siahla po starších webových technológiách podporovaných výhradne v prehliadači z jej vlastnej produkcie.

Google mal už obidvom stranám prisľúbiť podporu novších štandardov, čo aktuálne problémy vyrieši. V akom časovom horizonte k tomu dôjde však nebolo uvedené.

Medzičasom je pre používateľov dotknutých prehliadačov dostupných niekoľko dočasných riešení, ako vynútiť načítanie staršej verzie YouTube, v ktorej nie sú „problematické“ technológie implementované.

Doplnok Tampermonkey

Prvou metódou je použitie doplnku Tampermonkey v kombinácii s pripraveným skriptom. Ten je potrebné „aktivovať“ pridaním cez ponuku „Create new script…“.

Úprava súborov cookies

Druhou možnosťou je úprava dočasných súborov „cookies“. V tomto prípade je potrebné načítať ľubovoľné video na webe YouTube a cez „Vývojárske nástroje“ (Ctrl + Shift + I) prejsť do sekcie „Ladiaci nástroj“. Následne je potrebné cez ponuku „Súbory cookie“ zvoliť „watch“ a pre možnosť „PREF“ zmeniť hodnotu v okienku „Hodnota“ na al=en&f5=30030&f6=8. Prehliadač je potom potrebné vypnúť a opätovne spustiť.

Po zmazaní súborov cookies je túto úpravu potrebné vykonať opätovnej. Pokiaľ teda často mažate históriu prehliadania, a s ňou aj sprievodné súbory, praktickejším riešením bude použitie doplnku Tampermonkey.

26.07.2018

+