MojWindows

Inovačné výzvy sú vyhlásené v rámci súťaže Ideas & Solutions medzinárodného projektu OpenMaker. Pre riešenia, ktoré sa budú predstaviteľom Mesta Trenčín najviac páčiť, bude mesto hľadať zdroje na ich realizáciu. Bonusom pre víťazov je príležitosť získať dokument potvrdzujúci záujem mesta o budúcu spoluprácu, ktorý je podmienkou pre zapojenie sa do aktuálne vyhlásenej dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR. V rámci nej môžu vlastníci smart city riešení pre mestá získať 10 000 € pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 50 000 € pre realizáciu smart city riešenia v praxi.

SMART KINO HVIEZDA

Mesto Trenčín má záujem urobiť z budovy kina Hviezda moderný multikultúrny priestor prevádzkujúci nielen kino. Tento priestor je u obyvateľov vnímaný ako konzervatívny priestor, pričom snahou je zachovať tento jeho obraz aj v budúcnosti. Prirodzene sa však priestor musí modernizovať a rozvíjať a držať krok s trendmi a technológiami. Jednou vecou je modernizácia premietacej technológie obrazu a zvuku, zámery mesta sú však komplexnejšie.

SMART HOME PRE SENIOROV

Mesto má množstvo povinností v oblasti týkajúcej sa občanov odkázaných na dlhodobú starostlivosť, bez ohľadu na stupeň tejto odkázanosti a na jej dôvody. Samospráve Trenčína veľmi záleží na zlepšovaní služieb v tejto oblasti. Jedným zo spôsobov ako služby zlepšovať, je nájsť spôsob ako do služieb implementovať technológie, ktoré sa využívajú v oblasti Smart City a Internet vecí. Zjednodušene, ako využiť technológie postavené na čidlách, posielaní meraných dát, ich spracovania a následného využitia v prospech koncového zákazníka – pacienta/klienta zariadenia pre seniorov alebo pre dlhodobo chorých.

SMART KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

V rôznych mestách na Slovensku sú v súčasnosti v praxi používané viaceré aplikácie na zlepšenie komunikácie samosprávy s obyvateľmi – ako napríklad aplikácie, prostredníctvom ktorých obyvatelia posielajú mestu rôzne podnety v rôznej podobe a podobne. Sú to ale v zásade jednoduché, často mobilné aplikácie, ktoré môžu a aj sú používané bez súvislostí s témou Smart City. Dnes sú už bežné informačné aplikácie pre návštevníkov mesta s informáciami o meste, o podujatiach v meste, o možnostiach rôznych aktivít v meste a podobne

Ako sa zapojiť?

Inovačné zadania Mesta Trenčín sú otvorené do 10. júna 2018. Váš profil firmy a popis riešenia zasielajte projektovému manažérovi súťaže Ideas & Solutions Ľubomírovi Billému na lubomir.billy(zavináč)centire.com. Prezentácia riešení predstaviteľom Mesta Trenčín bude už v stredu 13. júna.

07.06.2018

+