MojWindows

Microsoft tento týždeň, opäť mimo štandardného termínu, plátal chyby v operačnom systéme Windows 10, konkrétne v najnovšej verzii 1709 – s aktualizáciou Fall Creators Update.

Najnovšia kumulatívna aktualizácia nesie označenie KB4093105 a po nainštalovaní posúva číselné označenie zostavy na 16299.402.

Vzhľadom na to, že od takzvaného „Patch Tuesday“, čo je štandardný termín pre vydanie opravných aktualizácií, nás delia len dva týždne, rieši až prekvapivé veľké množstvo veľmi špecifických chýb.

 • Moderné aplikácie odstránené pomocou príkazu remove-AppXProvisionedPackages-Online sa už nebudú po aktualizácii systému opätovne inštalovať.
 • Opravený problém, ktorý pri spustení aplikácie s právami administrátora spôsoboval, že po zobrazí výzvy na zadanie prihlasovacích údajov aplikácia prestala reagovať.
 • Opravená chyba spôsobujúca pády aplikácií Skype a Xbox.
 • Opravená chyba v Outlook 2013, ktorá znemožňovala používať funkciu Autodiscover.
 • Opravený problém s nástrojom AppLocker, kedy sa nastavené politiky neaplikovali na MSI súbory.
 • Opravená chyba s generovaním kľúčov vo funkcii Windows Hello.
 • Opravený problém s rozšírením Office Chrome, ktoré spôsobovalo, že prehliadač opakovane vyžadoval zadanie prihlasovacích údajov.
 • Odstránené 30-sekundové oneskorenie pri nesprávnom zadaní PIN kódu alebo biometrických vstupov cez čipové karty.
 • Minimálna dĺžka hesla v skupinových politikách bola zvýšená na 20 znakov.
 • Opravená chyba, kedy dochádzalo k blokovaniu neúspešných NTLM autentifikácií namiesto toho, aby ich len zaznamenávala.
 • Opravená chyba spôsobujúca generovanie chyby certifikátu 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT).
 • Problém, kedy resetovanie PIN kódu pre Windows Hello spôsobilo, že systém sa dostal do stavu, kedy to nebolo možné vykonať, bol opravený.
 • Opravený problém, kedy v kontextovej ponuke Prieskumníka chýbala možnosť pre zašifrovanie a odšifrovanie súborov.
 • Odstránená chyba, ktorá pozastavila funkčnosť pre BitLocker a Device Encryption.
 • Opravený problém, ktorý pri používaní politík softvérového obmedzenia znefunkčnil prehliadač Microsoft Edge.
 • Opravený problém s chýbajúcim panelom pripojenia v nástroji Virtual Machine Connection pri používaní režimu celej obrazovky na viacerých monitoroch.
 • Opravený problém, kedy vybrané interné príslušenstvo nebolo schopné fungovať pokiaľ bola aktivovaná skupinová politika „Disable new DMA devices when this computer is locked“.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že Active Directory objekty nebolo možné upravovať ani obnoviť kvôli nesprávnemu spätnému odkazu.
 • Opravené problémy s funkciou tieňové kópie zväzku, kedy vo vybraných prípadoch neboli zobrazované korektné informácie pre dátum úpravy.
 • Vyriešená chyba spôsobujúca, že pri používaní cestovného užívateľského profilu nefungoval prehliadač Microsoft Edge.
 • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že japonská klávesnica nebola použiteľná v režime zdieľaného používania.
 • Opravená chyba, kedy sa pri zmene režimu obrazovky kurzor náhle posunul na stred plochy.
 • Opravený problém s potenciálnym únikom dát pri otváraní a zatváraní procesu WebBrowser Control.
 • Opravená chyba v ContentIndexter.AddAsync API.
 • Problém s nízkym výkonom po prvom spustení takzvaných UWP Desktop Bride aplikácií bol vyriešený.
 • Problémy s ponukou pre vyhľadávanie v aplikácii Outlook 2016, ku ktorým dochádzalo po inštalácii aktualizácie Fall Creators Update boli opravené.
 • Vyriešený problém s aktualizáciou veľkých hier a aplikácií, čo v niektorých prípadoch končilo neúspechom.
 • Opravený problém, kedy v ponuke Štart chýbali zložky a aplikácie pripnuté používateľom.
 • Opravená chyba, kedy v ponuke Štart dochádzalo k zobrazovaniu nechcených aplikácií.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v niektorých aplikáciách pri používaní stylusu dochádzalo k mimovoľnému posúvaniu rozhrania.

24.04.2018

+