MojWindows

Pri práci s počítačom občas narazíme na situáciu, kedy potrebujeme odísť, no stále nám beží nejaká tá úloha, ktorá musí prebehnúť predtým, ako ho môžeme vypnúť. Napríklad sťahujeme veľkú aktualizáciu na nejakú z hier, prípadne si pred spaním chceme pustiť film, a po jeho skončení počítač automaticky vypnúť.

Priamo v  nastaveniach je síce možné zvoliť po akej dlhej nečinnosti má dôjsť k vypnutiu obrazovky a následne aj k prechodu do režimu spánku, no množstvo ľudí stále preferuje úplné vypnutie. Z režimu spánku sa v špecifických prípadoch počítač dokonca môže prebrať a následne bude dlhú dobu bežať, až kým sa opäť neuspí.

Windows 10 za najlepšiu cenu


napájanie a spánok

Pre jednoduché naplánovanie automatického vypnutia počítača po určitej dobe nemusíme hneď siahať po aplikáciách tretích strán, poslúži nám príkaz „shutdown“ zadaný buď v príkazovom riadku alebo v ponuke „Spustiť“ (Win + R).

Dostupných je aj niekoľko parametrov, ktoré rozhodne prídu vhod a sú veľmi prosté. Základný parameter určuje, čo sa má vlastne stať -s znamená vypnutie počítača, -h použijeme ak chceme počítač uspať, -l ak sa chceme odhlásiť od používateľského konta a -r ak chceme naplánovať reštartovanie počítača. Pri zadávaní príkazu shutdown si teda vyberieme jeden z nich podľa našej potreby.

Druhým pre nás potrebným parametrom je -t hodnota, kde t znamená odpočet do vykonania akcie a hodnota predstavuje čas v sekundách.

Pre príklad, zadanie príkazu shutdown -s -t 360 znamená automatické vypnutie počítača po uplynutí 6 minút.

automatické vypnutie počítača

Tretím parametrom, ktorý nám príde vhod je -f, a ten znamená vynútené ukončenie všetkých bežiacich aplikácií a následne vykonanie úlohy. To príde vhod, pokiaľ si musíme byť istý, že príkaz sa vykonal za každú cenu, hoci aj stratu údajov, v prípade, že niektorá z bežiacich aplikácii nestihla dokončiť svoju úlohu.

Príkaz shutdown -s -t 3600 -f teda znamená, že systém sa automaticky vypne po hodine, pričom dôjde k vynútenému ukončeniu všetkých bežiacich aplikácii.

automatické vypnutie počítača

Windows 10 za najlepšiu cenu

Posledným príkazom, ktorý v súvislosti s plánovaním vypnutia počítača potrebujete vedieť je shutdown -a. Ten slúži na zrušenie aktuálne naplánovaného príkazu na vypnutie, uspanie, či odhlásenie. Vhod príde ak napríklad zadáme nesprávnu hodnotu pre čas, prípadne zistíme, že potrebujete aby systém bežal o niečo dlhšie. Pôvodne naplánovanú úlohu teda zrušíme a podľa potreby zadáme novú.

automatické vypnutie počítača

02.02.2018

+