MojWindows

Hoci sa Windows 10 s príchodom veľkej aktualizácie „Redstone 4“ dočká jednoduchej správy písiem, kedy ich bude možné inštalovať aj priamo z ponuky obchodu Microsoft Store a nastavovať cez ponuku „Nastavenia Windowsu“ (Win +I), v súčasnosti, ako aj v prípade starších verzií Windows to vyžaduje o trošku väčšiu aktivitu zo strany používateľa.

Windows 10 za najlepšiu cenu

Pridanie písma

V prípade operačných systémov Windows do verzie XP prebieha inštalácia, respektíve pridanie nového písma jeho jednoduchým skopírovaním do zložky „C:\Windows\Fonts“. Pokiaľ túto zložku neviete nájsť, je pravdepodobné, že má aktivovaný atribút „Skrytý“, a v nastaveniach zobrazenia je teda potrebné zapnúť zobrazovanie skrytých položiek.

Do zložky s písmom môžete prejsť aj pomocou príkazu „%windir%\fonts“, ktorý zadáte do ponuky „Spustiť“ (Win + R).

Pre pridanie písma môžete prípadne využiť aj starý dobrý „Ovládací panel“, kde zvolíte ponuku „Písmo“. Dostanete sa k rovnakej zložke a písmo sem jednoducho skopírujete.

Hoci predošlé postupy môžete použiť aj v prípade novších verzií ako sú Windows 7, 8 a 10, k dispozícii tu máte aj jednoduchšie a rýchlejšie možnosti. Písma je možné nainštalovať ich otvorením, čo jednak zobrazí náhľad toho, ako dané písmo vlastne vyzerá, no navyše sa v ponuke pod jeho názvom zobrazí možnosť „Inštalovať“.

Druhou, ešte o čosi jednoduchšou možnosťou je vyvolanie kontextovej ponuky (pravé tlačidlo na myši) na súbore s písmom a zvolenie možnosti „Nainštalovať“.

Odstránenie písma

Pokiaľ sa niektorého z dostupných písiem chcete zbaviť, otvorte si zložku „C:\Windows\Fonts“ alebo spomínanú ponuku „„C:\Windows\Fonts““ v ovládacom paneli, označte ho a zvoľte odstrániť. Pracujete s ním teda ako s ostatnými súbormi.

Windows 10 za najlepšiu cenu

Obnovenie predvoleného nastavenia písiem – Windows 7 a vyššie

V prípade, že ste sa pustili do experimentovania s písmami, no nedopadlo to presne podľa vašich predstáv, cez nastavenie môžete obnoviť predvolené nastavenia, čo by malo situácii pomôcť. Túto možnosť nájdete v prehľade všetkých dostupných písiem po zvolení možnosti „Nastavenia písma“ z ponuky na ľavej strane.

06.02.2018

+