MojWindows

Nastavenia toho, aká úloha sa má vykonať po pripojení USB kľúčov a smartfónov, či po vložení DVD diskov môžete vo Windows 10 spravovať cez „Nastavenia Windowsu“, kde v sekcii „Výber predvolených nastavení automatického prehrávania“ nájdete vami používané zariadenia a k nim príslušné nastavenia. Tu však nájdete skutočne len základné možnosti nastavenia.

Ďalšou možnosťou, ktorá sa dá použiť napríklad aj pre Windows 7 a v prípade Windows 10 dokonca ponúka značne rozsiahlejšie možnosti, je vyhľadanie týchto nastavení cez „Ovládací panel“. Konkrétne ich nájdete v sekcii „Predvolené programy -> „Zmeniť nastavenie automatického prehrávania“ (platí pre Windows 10) alebo priamo v sekcii „Automatické prehrávanie“ (platí pre Windows 7).  Tu si dokonca môžete nastaviť automatické vykonávanie úloh aj podľa typu obsahu – obrázky, videá, hudba, softvér a hry.

Napríklad ak z ponuky pre vymeniteľné jednotky, teda USB kľúče, externé disky a podobne, vyberiete možnosť „Vždy sa opýtať“, po pripojení vás systém upozorní a ponúkne zoznam možných úkonov.

V prípade, že chcete aby systém nič nevykonával a o všetko potrebné sa pri každom type média, či pripojeného zariadenia postaráte sami, stačí odškrtnúť možnosť „Použitie automatického prehrávania pre všetky médiá a zariadenia“.

06.02.2018

+