MojWindows

Okrem ukončenia podpory pre Windows 10 Mobile vo verzii 1511 bol včerajší deň aj koncom všeobecnej podpory pre operačný systém Windows 8.x, teda ten s aktualizáciou Windows 8.1. Podpora pre pôvodnú „osmičku“ totiž skončila už 12. januára 2016.

Včerajšok bol teda posledným dňom, ku ktorému ešte bolo zaručené poskytovanie bežnej podpory pre používateľov s najnovšou dostupnou verziou – 8.1. Do všeobecnej podpory okrem bezpečnostných záplat a opravných aktualizácií spadajú aj aktualizácie, ktoré systém zveľaďujú a rozširujú ho o nové funkcie a možnosti.

Systém aktuálne teda prešiel do režimu takzvanej predĺženej technickej podpory, a to znamená, že výrobca už doňho nepridá žiadne nové funkcie ani zásadné vylepšenia, navyše negarantuje to ani, že bude opravovať prítomné chyby, ktoré nepredstavujú bezpečnostné riziko. Používatelia budú dostávať už len bezpečnostné záplaty, aby bol ich systém chránený proti novým aj existujúcim hrozbám a zraniteľnostiam. V tomto režime sa bude Windows 8.x nachádzať nasledujúcich 5 rokov, až do 10. januára 2023.

10.01.2018

+