MojWindows

Technológie pomáhajú búrať bariéry a programovanie spája. To je aj posolstvom tohtoročnej Hodiny kódu, ktorá hravou formou učí deti aj dospelých programovať. Hodina kódu u nás prebieha už tretí rok po sebe, a to vďaka zastrešeniu zo strany Microsoftu. Iniciatíva tento rok ale získala podporu zo strany ďalšieho technologického giganta, spoločnosti Lenovo. Tá žiakom Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím poskytla zariadenia typu 2v1 a tablety.

Programovanie učí hravou formou

Hodina kódu odštartovala vo vyše 180 krajinách sveta a z roka na rok je obľúbenejšia aj na Slovensku. Zapájajú sa do nej celé školy aj jednotlivci. Každý, kto ju od 4. – 13. decembra úspešne absolvuje, získa špeciálny certifikát.

Myšlienka zoznámiť ľudí so základmi programovania hravou formou funguje. Hodina kódu podporuje rozvoj digitálnych zručností, ukazuje, že programovanie nie je strašiak, ktorého sa treba báť, ale naopak, je to príležitosť rozšíriť si obzory, precvičiť logické myslenie. hovorí Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft Slovensko.

Hodina kódu sa odohráva vo virtuálnom prostredí populárnych hier, rozprávok či filmov ako Frozen, Star Wars alebo Minecraft, ktorý prichádza s novým tutoriálom, vďaka ktorému si aj začiatočník môže počas hodiny vytvoriť svoju vlastnú hru v obľúbenom prostredí.

Do Hodiny kódu sa môže zapojiť každý, predchádzajúce skúsenosti s programovaním pri tom nie sú potrebné. Školy, ktoré majú záujem zorganizovať vlastné podujatie k Hodine kódu, nájdu všetky potrebné informácie na hourofcode.com.

Technológie sú tu pre všetkých

Na Slovensku sa tohtoročná Hodina kódu nesie v duchu inklúzie, keďže technológie sú tu pre všetkých a v mnohých prípadoch môžu ľuďom s hendikepom pomáhať nielen pri začleňovaní sa do spoločnosti, ale aj budovaní si úspešnej kariéry.

,,Pre ľudí so sluchovým postihnutím sú IT veľmi prínosné z hľadiska získavania informácií a ako komunikačný kanál. Po prvej vlne nadšenia výhodami IT však prišla druhá vlna – riešenie niektorých negatívnych javov digitalizácie. Preto sme na škole zaviedli program na ich prevenciu a Hodina kódu našej iniciatíve napomáha.

Pre našich žiakov to bola výborná príležitosť vidieť, že čas pri počítačoch či tabletoch sa da využívať zmysluplne a že hrou sa vlastne učia,“ zhodnotila Jarmila Cifrová, riaditeľka Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave.

Programujú aj dievčatá

Programovanie nerúca len bariéry u zdravotne znevýhodnených, ale aj rodové stereotypy. Aktivitám na podporu rozvoja digitálnych zručností u dievčat sa plánuje systematicky venovať aj novovzniknutá platforma Akadémia programovania.

,,Spojili sme programovanie s kreativitou, pretože toto je cesta, ktorou chce ísť veľa dievčat. Veríme, že po skončení projektu budeme mať na slovenských školách oveľa viac malých nadšených „ajťáčiek“ ako teraz. Zároveň budeme školiť i pedagógov, aby nové metodiky mohli uplatniť na svojich hodinách a projekt sa tak dostal k čo najširšej skupine detí. Informatika je naša budúcnosť, všetci, vrátane dievčat, musíme byť pripravení,“ uzatvára Petra Kotuliaková z iniciatívy Aj ty v IT.

07.12.2017

+