MojWindows

Nadácia Orange tento rok otvára už štvrtý ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, ktorý sa opäť venuje téme zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií. Nadácia dáva šancu aj dobrým nápadom zameraným na ďalšie témy súvisiace so získavaním digitálnych zručností ako je programovanie či mediálna výchova.

Nadácia grantovým programom reaguje na aktuálne trendy v oblasti používania digitálnych médií, ktoré sú pre deti či mladých ľudí už prakticky bežnou súčasťou každodenného osobného aj študentského života. Tento vývoj prináša so sebou viac rizík, ale aj nových výziev ako technológie používať čo najefektívnejšie.

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je preto podpora projektov škôl respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré vo vyučovacom procese podporia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zamerajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu.

Pre projekty je celkovo vyčlenených 50 000€, žiadosti je možné posielať do 3. októbra

Za uplynulé tri ročníky existencie grantového programu Nadácia Orange podporila 133 projektov z celkovo predložených 334 žiadostí. Na podporu tých najzaujímavejších bude v štvrtom ročníku programu prerozdelená celková suma až 50 000 €, pričom na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 €.

Grantový program bol spustený 5. septembra 2017, uzávierka prijímania projektov je 3. októbra 2017. Projekty je možné predložiť výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené od 26. októbra 2017 na stránke www.nadaciaorange.sk.

Orange spúšťa aj web s informáciami o zodpovednom používaní a rizikách digitálnych médií

Dnešná digitálna doba z technológií urobila bežnú záležitosť aj pre deti. Byť odrezaný od prístupu na internet dnes pre ne predstavuje doslova katastrofu. Výdobytky online sveta však so sebou prinášajú mnohé úskalia a nástrahy. Orange preto spustil web www.detinanete.sk, ktorý má informovať o zodpovednom používaní i rizikách digitálnych médií.

Na webe nájdu učitelia i rodičia nielen užitočné rady, ako sa v jednotlivých situáciách zachovať, či ako dieťaťu témy vysvetliť, ale aj možnosť objednať si bezplatný workshop vedený školenými psychológmi.

06.09.2017

+