MojWindows

21. jún je v kontexte operačného systému Windows významným dátumom. Práve počas tohto dňa v roku 2006 došlo k formálnemu dokončeniu operačného systému Windows Vista a inštalačné súbory boli odoslané k distribúcii. Čo je však zaujímavejšie, všetky generické hardvérové ovládače z dielne Microsoftu sú v položke „Dátum vytvorenia ovládača“ označené dátumom 21.júna 2006, a to aj v prípade, že reálne boli vytvorené omnoho neskôr.

Tento termín vydania je pritom zachovaný aj v prípade, že ovládače prejdú aktualizáciou a dostupné sú v novej verzii. Hoci to na prvý pohľad pôsobí prinajmenšom zvláštne a nabáda to povedať, že Microsoft sa vykašlal na riadne označovanie ovládačov, v skutočnosti to má svoje praktické odôvodnenie.

Po pripojení nového zariadenia totiž systém hľadá dostupné ovládače a proces identifikácie tých, ktoré z nich sú vhodné prebieha na základe viacerých kritérií. Okrem číselného označenia verzie sa tak do úvahy berie aj termín vydania. V prípade, že ako vhodný kandidát pripadá dvojica ovládačov s rovnakým číselným označením, prednosť dostanú tie, ktoré sú novšie. No a nakoľko sú generické ovládače v porovnaní s tými priamo od výrobcu zariadenia vo všeobecnosti horšou variantou, cieľom je zamedziť situácii, kedy by došlo k ich výberu.

Predchádza sa tak situáciám, kedy by špecializované ovládače boli nahradené tými všeobecnými. Všeobecné ovládače totiž môžu byť v systéme aktualizované častejšie, ako tie špecializované, no konkrétny hardvér by s nimi aj napriek tomu pracoval horšie. Keďže svoje ovládače ale Microsoft označí termínom vydania 21.6.2006, prednosť dostanú tie z dielne výrobcu zariadenia, pokiaľ sú teda k dispozícii. Zachované navyše zostanú aj po aktualizácii systému.

Ide o zaujímavý príklad toho, kedy niečo na prvý pohľad vyzerá čudne a nelogicky, no reálne má svoje opodstatnenie.

Náš tip
Prečo hodiny v paneli úloh systémov Windows nezobrazujú sekundovú časť?

Zdroj: Microsoft via WindowsCentral

21.06.2017

+