MojWindows

Microsoft dnes pre všetkých pedagógov z celého sveta spustil predbežný prístup k Minecraft: Education Edition. Predbežná verzia umožňuje pedagógom nainštalovať a skúšať rannú verziu aplikácie úplne zadarmo počas celého leta. Microsoft dúfa, že použitím prostredia hry Minecraft budú pedagógovia schopní študentov lepšie angažovať do vzdelávacieho procesu. Počas hodín budú môcť vstúpiť do rekonštrukcie historického sveta alebo situácií z učebníc.

Do beta testu, ktorý bežal v máji, sa zapojilo viac ako 2 000 študentov a pedagógov zo 100 škôl z 26 krajín. Ich podrobná spätná väzba umožnila lepšie pripraviť zážitok pre rôzne učebné prostredia. Oddnes dostupná predbežná verzia Minecraft: Education Edition obsahuje niekoľko kľúčových vlastností vylepšujúcich učebné prostredie, na ktoré upozornila komunita, vrátane jednoduchého zapojenia celej triedy, nehrateľných postáv, funkcie fotoaparátu a portfólia umožňujúceho študentom vytvárať fotografie ich prác a dokumentovať vývoj ich projektov.

Takisto je dostupný aj aktualizovaný obsah pre triedy a študijný plán, aby pedagógovia mohli používať Minecraft: Education Edition okamžite. Ukážkové lekcie ako napríklad „Plánovanie mesta pre rastúcu populáciu”, „Delitele a násobky” a „Dopady odlesňovania” pokrývajú rôzne predmety pre rôzne vekové kategórie.

MC_EE_Classroom_1

09.06.2016

+