MojWindows

V predchádzajúcich článkoch o najnovšom Windows 10 builde s označením 14352 sme vás informovali o jeho vypustení pre Fast Ring Insiderov a o nových vlastnostiach, ktorými tento build disponuje. Teraz sa pozrieme na zoznam chýb, ktoré boli opravené z predchádzajúcich buildov.

 • Hub spätnej väzby by mal byť správne umiestnený. Pri inštalácii iného jazyka je potrebné Hub reštartovať, aby sa v ňom začal zobrazovať.
 • Opravený problém s grafickými kartami Intel HD Graphics 3000 alebo 2000, ktorý spôsoboval vykresľovacie problémy v prehliadači Microsoft Edge.
 • Pripnuté karty v prehliadači Microsoft Edge by sa nemali stratiť pri prechode na nový Insider build.
 • Vylepšená spoľahlivosť pri používaní gest na presun medzi virtuálnymi pracovnými plochami. Vylepšená reakcia touchpadu pri klikaní viacerými prstami.
 • Opravená chyba, kde univerzálne aplikácie presahovali cez panel úloh, ak bol panel úloh umiestnený v hornej časti obrazovky.
 • Oprava problému v Centre akcií, kde sa nezobrazovali detaily oznámenia pokiaľ nad ním bol umiestnený kurzor.
 • Oprava problému, kde sa v Centre akcií nezobrazovali niektoré ikony v Light režime.
 • Odstránenie hlášky „Je potrebný reštart“ v Centre akcií, ktorá sa zobrazovala aj po reštartovaní zariadenia.
 • Jednoduchšie rušenie oznámení kvôli lepšej odozve pri kliknutí na ikonu X.
 • Odstránenie problému kde ikona Jasu v Centre akcií chýbala.
 • Odstránenie ikony Bluetooth v Centre akcií pre zariadenie, ktoré ním nedisponuje.
 • Odstránenie problému, kde stlačenie klávesy Esc pri pozeraní videa v režime celej obrazovky v prehliadači Microsoft Edge spôsobilo, že aj okno prehliadača sa zmenšilo.
 • Odstránenie problému, kde po upravení hlasitosti zvuku sa hlasitosť vrátila späť na 100 %.
 • Aktualizácia oznámení, aby odkazovali priamo na históriu aktualizácií a nie na Windows aktualizácie v ponuke Nastavenia.
 • Aktualizácia ponuky Nastavenia, kde klávesová skratka Ctrl + E nastaví používateľa do poľa vyhľadávanie.
 • Nastavenie motívov sa teraz bez problémov premigruje aj na iné zariadenie používajúce ten istý Microsoft účet.
 • Odstránenie problému, kde zoznam aplikácií v ponuke Štart bol prázdny pre niektoré jazykové verzie systému.
 • Aktualizácia ikony Centra akcií, ktorá v prípade malých ikon schováva počet neprečítaných oznámení.
 • Odstránenie problému pri obrazovke uzamknutia, kde občas systém nezobrazoval varovanie o zapnutej klávese CapsLock.
 • Odstránenie problému, kde sa Riadenie používateľských účtov nezobrazovalo správne.
 • Opravenie príkazového riadku, kde sa pri zväčšovaní okna nezobrazozil riadok, na ktorom sa používateľ nachádzal.

Zoznam opravených chýb je celkom bohatý a niektoré z nich mali celkom závažný charakter.

 

Zdroj: blog.windows

27.05.2016

+