MojWindows

Podobne ako v prípade predošlých verzií Windows, je systém možné nakonfigurovať tak, aby sa po zapnutí automaticky prihlásil do používaného konta. Pokiaľ používate len lokálne konto, tak si heslo jednoducho odstránite pomocou systémových nastavení, no v prípade, že sa prihlasujete pomocou Microsoft konta, odstrániť heslo nie je možné. Namiesto toho je však možné vypnúť to, aby systém pri zapínaní vyžadoval zadanie hesla.

Z pohľadu bezpečnosti rozhodne nejde o odporúčanú praktiku. Preskočenie kroku, ktorý vyžaduje zadanie hesla je tak vhodné skôr v prípade zariadení, ktoré neprenášate a prístup k ním máte iba vy. Výhodou je urýchlenie a automatizácia spúšťania systému, no za cenu straty bezpečnosti. Každý si tak musí uvážiť to, či sa mu tento spôsob oplatí. Postup je veľmi jednoduchý a nevyžaduje žiadne vŕtanie v registroch ani nič podobné.

Windows 10 za najlepšiu cenu

Pomocou ponuky Štart alebo Spustiť (Win + R) vyhľadáme a spustíme aplikáciu netplwiz.

Prihlasovanie

V ponuke používateľských účtov zvolíme ten, ktorým sa chceme automaticky prihlasovať a odškrtneme položku „Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla“.

Prihlasovanie 2

Klikneme na tlačidlo Použiť a vyplníme heslo patriace príslušnému účtu. Potvrdíme stlačením na tlačidlo OK.

Prihlasovanie 3

Hotovo. Pri spúštaní systému sa dostaneme priamo na pracovnú plochu.

Pokiaľ by sme sa chceli vrátiť k predošlému nastaveniu, a teda zadávaniu hesla, položku „Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla“ opätovne zaškrtneme.

Windows 10 za najlepšiu cenu


10.05.2016

+