MojWindows

Existuje množstvo metód ako vytvoriť súbor, ktorý je chránený heslom v operačnom systéme Windows. Väčšinou však obsahujú softvér tretej strany, ktorý to vykonáva. My vám ale ukážeme postup, ktorý sa zaobíde bez prídavného softvéru. Tento tip však nepatrí k najjednoduchším, takže pokiaľ ste začiatočníci pravdepodobne by ste ho nemali uskutočňovať sami.

Windows 10 za najlepšiu cenu


Predtým ako začneme je potrebné vytvoriť si kdekoľvek priečinok, v ktorom budú uložené súbory zamknuté heslom.

mojwin

V tomto priečinku potom vytvoríme textový dokument cez kontextové menu.

textd

 

cls 
@ECHO OFF 
title Folder Private 
if EXIST "HTG Locker" goto UNLOCK 
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER 
:CONFIRM 
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N) 
set/p "cho=>" 
if %cho%==Y goto LOCK 
if %cho%==y goto LOCK 
if %cho%==n goto END 
if %cho%==N goto END 
echo Invalid choice. 
goto CONFIRM 
:LOCK 
ren Private "HTG Locker" 
attrib +h +s "HTG Locker" 
echo Folder locked 
goto End 
:UNLOCK 
echo Enter password to unlock folder 
set/p "pass=>" 
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL 
attrib -h -s "HTG Locker" 
ren "HTG Locker" Private 
echo Folder Unlocked successfully 
goto End 
:FAIL 
echo Invalid password 
goto end 
:MDLOCKER 
md Private 
echo Private created successfully 
goto End 
:End

Otvoríme textový súbor a nakopírujeme doň vyššie uvedený skript. Zmeníme ale jednu vec: nápis PASSWORD_GOES_HERE (zvýraznený červenou farbou) je potrebné zmazať a namiesto neho zadať heslo, s ktorým neskôr budeme otvárať zaheslovaný súbor.   Následne textový dokument uložíme pod názvom locker.bat. Starý textový súbor už teraz môžeme vymazať.

locker

locker2

Teraz spustíme dvojklikom súbor locker.bat, ktorý nám vytvorí priečinok s názvom Private. Práve do tohto priečinku si uložíme všetky súbory, ktoré chceme mať pod zámkom. Keď ich tam všetky nakopírujeme, spustíme locker.bat ešte raz. Tentokrát sa nás systém spýta, či naozaj chceme zamknúť tento súbor. Stlačením klávesy Y a následným potvrdením klávesou Enter vyjadríme súhlas s našou voľbou.

hlaska

Všimnite si, že po potvrdení, priečinok Private zmizne. Prejdeme teda do priečinku so súborom locker.bat a spustíme ho znova. Tentokrát si od nás vypýta heslo, ktoré sme zadávali do skriptu v textovom súbore. Pokiaľ zadáme správne heslo, priečinok Private sa opäť objaví. Avšak, keď zadáme zlé heslo, skript padne.

pass

Takýmto spôsobom sa teda dajú ochrániť citlivé súbory, ktoré potrebujete mať uložené mimo zrak ostatných. Pokiaľ by sa nedajbože stalo, že by ste svoje heslo zabudli, stačí pravým tlačidlom na myške kliknúť na súbor locker.bat a kliknúť na možnosť Edit. Potom sa totiž zjaví skript, v ktorom je heslo napísané. Tým pádom ale ľudia, ktorí sa trošku vyznajú do systému Windows vedia získať prístup k zamknutým súborom práve cez spomínaný locker.bat.

Windows 10 za najlepšiu cenu

01.03.2016

+