MojWindows

Okrem vydania finálnej verzie operačného systému Windows 10, zverejnila spoločnosť Microsoft aj sadu nástrojov pre vývojárov aplikácií, známu ako SDK. SDK alebo Software Development Kit je sada nástrojov, ktoré sú určené na tvorbu aplikácii, v tomto prípade určených pre systém Windows 10. Vývojári pritom majú na výber zo samostatného balíčka SDK pre Windows 10, ktorý môže pracovať s množstvom vývojárskych aplikácii tretích strán, alebo z verzie, ktorá v sebe zahŕňa aj kolekciu Visual Studio 2015. Medzi nástrojmi sú zahrnuté šablóny univerzálnych aplikácií, editor zdrojového kódu, kvalitný debugger, Windows Mobile emulátory, bohatú podporu programovacích jazykov a mnoho ďalších funkcií pripravených pre použitie na produkciu aplikácii.

Zverejnenie konečnej verzie SDK predstavuje významný krok pre komunitu Windows, nakoľko tvorcovia aplikácii môžu oficiálne začať pracovať na nových verziách aplikácii vytvorených špecificky pre Windows 10.

 dev centrum

 

Zdroj : microsoftnews

30.07.2015

+