MojWindows

V rámci pravidelného utorkového vydávania aktualizácii, odstránila spoločnosť Microsoft dve novoobjavené bezpečnostné chyby. Opäť tak zvýšila bezpečnosť svojich operačných systémov Windows. Prvou odstránenou bola bezpečnostná chyba, ktorá sa nachádzala v poslednej verzii internetového prehliadača Internet Explorer 11. Ohrozené boli zariadenia, ktoré mali nainštalované operačné systémy Windows 7 a Windows 8.1. Chyba, ktorá útočníkovi umožňovala diaľkovo získať čiastočnú kontrolu nad systémom, vďaka čomu mohol následne spúšťať nebezpečný kód bola objavená a nahlásená spoločnosťou Vectra Networks.

Druhá bezpečnostná chyba bola objavená výskumníkom z týmu Project Zero, ktorý ju objavil v dátach uniknutých spoločnosti Hacking Team. Chyba útočníkovi umožňovala získanie vyšších používateľských práv ako mu boli pôvodne udelené správcom systému. Tá samotná nebola síce označená za kritickú, no v kombinácii s chybami, ktoré sa nachádzali v aplikácii Adobe Flash mohla útočníkovi umožniť inštaláciu škodlivých aplikácii.  Microsoft našťastie zareagoval pohotovo a v krátkom čase obidve chyby odstránil.

 

Zdroj : winbeta

15.07.2015

+