Windows 10 April 2018 Update nezobrazuje zariadenia v sieti. Takto to vyriešite | Návod