4ka

Publikované 07.12.2016 Napísal v kategórii Hot Stuff, Technológie a 1465 Views

4ka nám priblížila technológie operátorov a úskalia, ktoré súvisia s prevádzkou | Technológie

Prednedávnom sme dostali príležitosť nazrieť za technologickú oponu najmladšieho slovenského operátora – 4ka. Predstavenie technológií a problémov, na ktoré operátori narážajú pri prevádzke a rozširovaní pokrytia prebiehalo v Košiciach. Operátori sú nútení neustále rozširovať svoje pokrytie a počet vysielačov, aby boli schopní obslúžiť všetkých zákazníkov a ponúkať kvalitné služby. Vychádza to aj z toho, že podľa prieskumov a odhadov do roku 2020 narastie počet aktívnych SIM kariet až štvornásobne. Podpísať sa na tom nemajú smartfóny, ale zariadenia typu Internet vecí, ktoré sa stávajú horúcou témou. Ide o zariadenia pre inteligentnú domácnosť, rôzne senzory, autonómne autá a podobne.

Správne umiestniť vysielač nie je žiadna sranda 

4ka lokalitu v Košiciach zvolila hlavne z dôvodu, že tu v historickom centre prednedávnom umiestnila nový vysielač. Práve zvolenie vhodnej lokality je jedným z najväčších problémov na ktoré operátori narážajú. V tomto konkrétnom prípade to bolo kvôli okoliu ešte o niečo náročnejšie, pretože sa muselo prihliadať na to, aby vysielač nenarúšal historický ráz mesta. Základným princípom je vtedy minimalizácia, kedy je hlavná časť systému umiestnená v podkroví budovy na strechu je vyvedená len najnutnejšia časť – samotná anténa. Prezentácia v Košiciach bola unikátnejšia aj o to, že vysielač 4ky je umiestnený na jednej streche spolu s ostatnými operátormi ako Orange a O2.

4ka-7

V prípade, že ide o budovy, ktoré sú historickými pamiatkami, slovo tu dostáva Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten môže operátorom prikázať  umiestnený vysielač zamaskovať. Na takýto prípad sú všetci operátori pripravení. Vysielače dokážu maskovať ako falošné komíny a človek pri pohľade z vonku nemá tušenie, že v skutočnosti sa pozerá na plne funkčnú anténu a nie komín. V praxi sú takéto prípade veľmi zriedkavé a samotná 4ka na Slovensku zatiaľ nebola nútená svoj vysielač maskovať týmto spôsobom.

Pri výbere umiestnenia hrá veľkú úlohu samozrejme aj cena za ročný prenájom priestorov. Tá sa bežne pohybuje  v rozmedzí od 500 po 1500€, no v prípade skutočne lukratívnych polôh sa prehupne aj cez hranicu 2000 €. Operátori si ale vždy robia dôkladný prieskum prostredia a na základe toho dokážu o cene vyjednávať a tlačiť ju smerom dole. Ďalšími faktormi, ktoré sa zohľadňujú je dostupnosť infraštruktúry, primárne elektrickej distribučnej a optickej siete. Ťahanie potrebnej infraštruktúry je finančne náročná vec v prípade elektrickej siete sa má cena pohybovať na úrovni 33€ za jeden meter. Podrobnému plánovaniu sa preto logicky venuje veľká pozornosť pre zvolenie optimálnej polohy. V rámci mesta to nie je príliš náročné, no akonáhle sa operátori presúvajú s vysielačmi na vidiek, náročnosť plánovania narastá.  Dosah vysielačov má v mestách dosahovať približne 500 metrov a na vidieku dvojnásobok. Dnes sa už stanice umiestňujú podstatne hustejšie ako v minulosti, čo súvisí s požiadavkami zákazníkov a kapacitnými možnosťami.

4ka-4

Základné stanice je nutné v zime zohrievať, v lete chladiť 

Základné stanice pripojené k anténe a stojace v pozadí celého systému majú veľmi blízko k serverom. Pri ich umiestňovaní je nutné dodržiavať bezpečnostné, technické a kvalitatívne parametre. Ako v prípade každého technologického zariadenia aj tu sa správca, v tomto prípade operátor, potýka s rôznymi rizikami. Pri vysokých letných teplotách musí byť stanica aktívne chladená, aby nedošlo k prehriatiu a následným problémom. V zime je stanica naopak zohrievaná. Ochranné opatrenia je potrebné zaviesť aj pre prípad výpadku elektrickej energie. Vtedy dochádza k prechodu na napájanie pomocou záložných batérií, ktoré stanicu dokážu napájať 4 až 8 hodín podľa počtu použitých batériových blokov.

4ka-2

Ak by náhodou došlo k najhoršiemu a dodávka elektriky nebola obnovená v dostatočnom čase, stanice je možné napájať pomocou pripojenia benzínového agregátu. Agregáty sa zvyknú používať skôr v prípade staníc v odľahlejších oblastiach, kde je riziko dlhodobého výpadku elektrickej siete podstatne vyššie ako v meste. Z rovnakého dôvodu sú základné stanice v mestách štandardne vybavované batériovými blokmi na 4-hodinovú prevádzku. Výpadok niektorého vysielača v meste sa dá už v samom princípe ošetrovať jednoduchšie, kvôli ich väčšej hustote. Na nutný čas je potrebný prevádzkový objem vykrytý pomocou okolitých vysielačov.

4ka-1

 

Vzdialená diagnostika a nastavenia šetria čas technikov

Veľký dôraz sa kladie aj na diagnostiku a celkovú bezpečnosť. Systémy sú preto vybavené špeciálnou jednotkou, ktorá upozorňuje na akékoľvek problémy a dokonca aj na neoprávnený fyzický prístup do skrine. Technici tak musia každý zásah vopred hlásiť na ústredni. Operátori sa snažia diagnostické a konfiguračné procesy prispôsobiť tak, aby čo najviac úkonov bolo možné vykonávať vzdialene bez nutnosti výjazdu technika. Každá stanica má pridelenú skratku pomocou ktorej sa dá jednoducho vyhľadať cez špeciálny systém, ktorým disponuje každý operátor.

4ka-3

Moderné antény sú navyše vybavené elektrickými motorčekmi. Tie technikom na diaľku pomocou jediného príkazu umožňujú nastavovať sklon a meniť tak smer vyžarovania a efektívne aj dosah. Práve úkon nastavovania naklopenia antény je najčastejšie používaný pri celkovej optimalizácií siete. Vtedy si operátori pomáhajú meracími vozmi, ktoré vysielajú do terénu. Vozy sú vybavené špeciálnou technikou pre meranie sily, kvality signálu a ďalších parametrov. K optimalizácii vysielačov spravidla dochádza pokiaľ operátor do prevádzky uvedie ďalší vysielač s cieľom zvýšiť kvalitu alebo rozsah pokrytia. Pri výbere lokality pre umiestnenie ďalšieho vysielača zohrávajú najdôležitejšiu úlohu štatistiky.

Monitorovanie vlastnej siete je kľúčové

Operátori aktívne monitorujú celkové správanie vo svojej sieti, ale aj to pripadajúce na jednotlivé vysielače. Ide hlavne o veci ako reálne využitie kapacity siete, koľko zákazníci telefonujú, koľko dát je prenášaných, koľko hovorov je prepájaných, počet zariadení pripojených na konkrétny vysielač, kedy sieť dosahuje špičku a desiatky ďalších parametrov. Na základe  získaných  údajov  potom dochádza  k identifikácii najvyťaženejšej základnej stanice a vysielača. To sa ďalej vyhodnocuje pri návrhu pridania ďalšieho vysielača. Monitorovanie vlastnej siete je pre operátorov kľúčovým aspektom, dokážu tak nie len vyhodnocovať riziká a potrebné zmeny, ale aj pripraviť atraktívne ponuky pre zákazníkov.

4ka-5

V systéme pre správu a úpravu parametrov je vidno všetky upozornenia a aktuálny stav jednotlivých komponentov. Aj systém záložného napájania je vybavený automatickou diagnostikou, ktorá základnú stanicu odpája od elektrickej siete a overuje tak stav batérií. Bežnou súčasťou výbavy technika je merací telefón so špeciálnym softvérom na overovanie stavu siete a potrebné merania na mieste zásahu.

4ka-6

TIP:4ka predstavila vianočnú akciu, balíčky TO za polovicu aj nový dátový balík TO.naRok

Tagy : , ,